Lệ phí môn bài 2019

Article ID: 1567
Last updated: 14 Feb, 2019
Article ID: 1567
Last updated: 14 Feb, 2019
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 921
Bình luận: 0
Ngày đăng: 14 Feb, 2019
by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 14 Feb, 2019
by Loan - Webketoan

Lệ phí môn bài (Thuế môn bài trước kia) được hiểu đơn giản là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh. Các quy định về lệ phí môn bài khá nhiều và rõ ràng, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết rõ về các bậc thuế, thời gian nộp và các quy định xử phạt về thuế môn bài.

Webketoan_le-phi-mon-bai-2019


Hôm nay, Webketoan sẽ điểm qua những thông tin nhé:

1. Người nộp lệ phí môn bài:

-  Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

- Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Chi nhánh, văn phòng đại diện và địđiểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản trên (nếu có).

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 

NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI:

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Mức doanh thu để xác định là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

- Cá nhânnhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Kinh doanh không thường xuyên được xác định tùy theo đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng lĩnh vực, ngành nghề và do cá nhân tự xác định để lựa chọn hình thức khai thuế theo phương pháp khoán hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Không có địa điểm kinh doanh cố định bao gồm cả trường hợp cá nhân là xã viên hợp tác xã và hợp tác xã đã nộp lệ phí môn bài theo quy định đối với hợp tác xã; cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán đúng giá thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

- Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định thequy định của Ủy ban Dân tộc.

2. Mức thu lệ phí môn bài

Webketoan_le-phi-mon-bai-2019

 2 mục đầu căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp nếu có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu từ thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Theo quy định đối với trường hợp các doanh nghiệp đang hoạt động trước 31/12/2018 đã khai lệ phí môn bài khi bắt đầu hoạt động và năm 2019 nếu không thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định mức thu phải nộp thì không phải làm tờ khai lệ phí môn bài mà chỉ nộp lệ phí môn bài vào NSNN theo quy định.

Trường hợp có thay đổi thì các doanh nghiệp phải nộp lại tờ khai theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.

LƯU Ý:

  • Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí
     
  • Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc.
     
  • Thời hạn nộp cho năm 2019 chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2019. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanhoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1567
Last updated: 14 Feb, 2019
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 921
Bình luận: 0
Ngày đăng: 14 Feb, 2019 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 14 Feb, 2019 by Loan - Webketoan
Tags