Lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

Article ID: 1585
Last updated: 01 Aug, 2019

Trường hợp Công ty có thực hiện chương trình khuyến mại phù hợp với quy định về thương mại và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp (hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Từ ngày 15/7/2018, theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP: Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại Khoản 1 Điều 17 có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng; Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến thì không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại; Công ty thực hiện theo quy định mới và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trong trường hợp này vẫn được xử lý về thuế như đã nêu trên.

Về thuế GTGT: trường hợp thực hiện khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì gỉá tính thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Việc lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC.  

Nguồn: Tài liệu HT cập nhật chính sách thuế Webketoan - CV 5846/CT-TTHT ngày 11/6//2019 của CT TP HCM

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1585
Last updated: 01 Aug, 2019
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 1087
Bình luận: 0
Ngày đăng: 01 Aug, 2019 by Phạm Hằng - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 01 Aug, 2019 by Phạm Hằng - Công ty Webketoan
Tags

Nên xem