Khai thuế tài nguyên

Article ID: 665
Last updated: 13 Aug, 2014

Đối tượng phải nộp thuế tài nguyên:

  • Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại điểm b khoản 6 Điều 10, khoản 3 Điều 23 và khoản 3 Điều 24 Thông tư 156/2013/Tt-BTC
  • Tổ chức, cá nhân thu mua tài nguyên đăng ký nộp thuế tài nguyên thay cho tổ chức, cá nhân khai thác nhỏ lẻ thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở thu mua tài nguyên.
  • Tổ chức được giao bán loại tài nguyên thiên nhiên bị bắt giữ, tịch thu thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên theo từng lần phát sinh cho Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi bán tài nguyên quy định.

Hình thức khai thuế tài nguyên:

Khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô) là loại khai theo tháng và khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Hồ sơ khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên).

Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng 

+Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN ban hành kèm theo Thông tư này.

Hồ sơ khai quyết toán thuế 

- Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư 156/2014/Tt-BTC

- Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo (nếu có).

Việc khai thuế tài nguyên để xác định số thuế tài nguyên phải nộp theo phương pháp khoán thực hiện theo quy định tại Điều 21 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Nguồn tham khảoĐiều 14, Thông tư 156/2013/Tt-BTC ban hành ngày 06/11/2013.

Lưu ý: Bấm vào liên kết tại số văn bản để vào thư viện Webketoan tải văn bản về.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 665
Last updated: 13 Aug, 2014
Bản cập nhật: 8
Lượt xem: 6820
Bình luận: 0
Ngày đăng: 19 Nov, 2012 by Nguyễn Ánh Vân - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 13 Aug, 2014 by Nguyễn Ánh Vân - Công ty Webketoan