Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018

Article ID: 1412
Last updated: 19 Mar, 2018

Vừa qua Cục thuế TP.HCM vừa có file hướng dẫn Quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018.

Gồm có hướng dẫn về:

- Một số điểm lưu ý về thuế GTGT

+ Đối tượng không chịu thuế GTGT
+ Các trường hợp không phải tính và kê khai  nộp thuế GTGT
+ Thuế suất 0%
+ Thuế suất 5%, 10%
+ Khấu trừ thuế GTGT
+ Phương pháp tính thuế GTGT
 

 Một số điểm lưu ý về thuế TNDN

+ Chi phí được trừ và không được trừ
+ Trích lập, sử dụng và phát triển KHCN
+ Thuế suất thuế TNDN
+ Ưu đãi thuế TNDN

- Một số điểm lưu ý về thuế TTĐB

+ Khấu trừ thuế TTĐB

+ Giá tính thuế TTĐB đối với khoản chiết khấu thương mại

- Một số điểm lưu ý về hóa đơn chứng từ

+ Đăng ký sử dụng hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn

+ Sử dụng hóa đơn đối với cơ sở giáo dục công lập

+ Sử dụng hóa đơn đối với phí cầu đường

+ Lập hóa đơn đối với quà tặng

- Một số điểm lưu ý về quản lý thuế

- Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2017

- Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2017

- Một số chính sách thuế mới năm 2018

Để xem hướng dẫn chi tiết: xem file đính kèm.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1412
Last updated: 19 Mar, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 16428
Bình luận: 0
Ngày đăng: 19 Mar, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 19 Mar, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Tài liệu đính kèm