Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN đối với các khoản thanh toán khi chấm dứt HĐLĐ

Article ID: 1215
Last updated: 20 Sep, 2017

Căn cứ:

Theo đó:

Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động với người lao động theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động nay hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động thì các khoản tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công Công ty thanh toán cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động được xác định như sau:

  • Đối với khoản tiền lương chi trả cho người lao động thì trích theo biểu thuế lũy tiến từng phần cho dù trả trước hay trả sau khi chấm dứt hợp đồng HĐLĐ.
     
  • Đối với khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động;
     
  • Đối với khoản hỗ trợ tài chính (thu nhập khác) mà công ty trả thêm cho người lao động (ngoài quy định của Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội, các khoản được miễn thuế, không tính thuế TNCN) sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động, nếu khoản chi này từ hai triệu (2.000.000) đồng trở lên thì Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1215
Last updated: 20 Sep, 2017
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 3574
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Sep, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 20 Sep, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem