Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài

Article ID: 1591
Last updated: 23 Sep, 2019
Article ID: 1591
Last updated: 23 Sep, 2019
Bản cập nhật: 6
Lượt xem: 822
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Sep, 2019
by Thanh Nam - Webketoan
Ngày cập nhật: 23 Sep, 2019
by Thanh Nam - Webketoan

Môn bài là từ Hán Nôm. Theo chữ Hán, “Môn” có nghĩa là “Cửa”, “Bài” có nghĩa là“Thẻ”. Ngày xưa, để quản lý các hộ kinh doanh, người ta thường treo ở trước cửa mỗi hộ kinh doanh 1 tấm thẻ bằng bìa cứng, trên thẻ có ghi rõ mức thuế phải đóng và treo ngay tại cửa ra vào của cửa hàng.

Lệ phí môn bài: loại thuế nộp 1 lần/năm ngay từ tháng đầu năm dương lịch theo bậc lệ phí môn bài, áp dụng đối với cơ sở đang hoạt động kinh doanh hoặc cơ sở mới thành lập (đã được cấp mã số thuế).

Đối tượng nộp lệ phí môn bài Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

Bài viết chi tiết hướng dẫn cách kê khai lệ phí môn bài trên HTKK

Bài viết: Trịnh Lan Hương

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1591
Last updated: 23 Sep, 2019
Bản cập nhật: 6
Lượt xem: 822
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Sep, 2019 by Thanh Nam - Webketoan
Ngày cập nhật: 23 Sep, 2019 by Thanh Nam - Webketoan