Hướng dẫn hồ sơ truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN – TP.HCM

Article ID: 1234
Last updated: 04 Oct, 2017

*** Các trường hợp bị truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ -BNN:

- Truy thu do trốn đóng
- Truy thu đối với người lao động sau khi chấm dứt HĐLĐ về nước truy đóng BHXH cho thời gian đi làm việc ở nước ngoài theo HĐLĐ chưa đóng
- Truy thu do điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHTN, BH TNLĐ -BNN cho người lao động
- Các trường hợp khác do quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


(Điều 38, Quyết định 595/QĐ-BHXH)

*** Hướng dẫn hồ sơ:

Ngày 02/10/2017, BHXH TP.HCM ra công văn 2055
/BHXH-QLT, hướng dẫn hồ sơ truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN tại TP.HCM như sau:

1. Trường hợp đề nghị truy thu theo Kết luận thanh tra của cơ quan BHXH hoặc cơ quan thanh tra hoặc Quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền (truy thu từ 6 tháng trở lên); hoặc Kết luận kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp truy thu dưới 6 tháng), doanh nghiệp lập hồ sơ giao dịch điện tử Phiếu giao nhận hồ sơ Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN) (Mu s601) kèm theo bản scan kết luận thanh tra hoặc quyết định xử lý vi phạm.

2. Trường hợp tự đề nghị truy thu thì doanh nghiệp thực hiện:

2.1. Trường hợp khi có phát sinh người lao động đã làm việc nhiều tháng mà doanh nghiệp chưa báo tăng, nay đề nghị truy thu thì lập hồ sơ giao dịch điện tử theo Phiếu giao nhận hồ sơ: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Mu số 600), báo tăng ngay cho người lao động tại tháng hiện hành để kịp thời cấp sổ BHXH và thẻ BHYT cho người lao động.

2.2. Doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị truy thu cho thời gian còn lại. Cơ quan BHXH sẽ tổ chức, đối chiếu kiểm tra hoặc quyết định thanh tra theo đề nghị truy thu của đơn vị.

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ làm cơ sở lập danh sách truy thu theo phụ lục 02 kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, gồm:

- Quyết định tuyển dụng, quyết định xếp lương; hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; phụ lục hợp đồng...

- Bảng thanh toán tiền lương (hoặc bảng kê tiền lương, tiền công nếu trả qua ATM) tương ứng thời gian truy thu.

- Loại khác: Văn bản giải trình, thuyết minh... hoặc giấy tờ liên quan đến việc khoán sản phẩm, khoán công việc (nếu có).

- Thang, bảng lương đã đăng ký với cơ quan lao động địa phương mà doanh nghiệp đang áp dụng.

2.3. Sau khi có Biên bản làm việc (hoặc Kết luận kiểm tra hoặc Quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền), doanh nghiệp lập hồ sơ theo mục 1 trên đây để gửi cơ quan BHXH truy thu theo quy định./.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1234
Last updated: 04 Oct, 2017
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 11787
Bình luận: 0
Ngày đăng: 04 Oct, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 04 Oct, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Tài liệu đính kèm


rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)