Hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với lao động nước ngoài làm việc nhiều nơi

Article ID: 1327
Last updated: 12 Jan, 2018

Vừa qua Tổng cục thuế vừa ban hành Công văn 6005/TCT-TNCN, hướng dẫn hồ sơ chứng minh số thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế.

                                                                                                     Ảnh minh họa. Nguổn ảnh: Internet


Cụ thể căn cứ: Điểm b.2.1, Khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp người lao động trực tiếp khai quyết toán thuế với cơ quan thuế, có số thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại nước ngoài thì hồ sơ chứng minh số thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại nước ngoài bao gồm:

- Bản chụp tờ khai thuế TNCN ở nước ngoài (mẫu 1040);
- Bản chụp chứng từ khấu trừ thuế ở nước ngoài (mẫu W2- có ghi nhận số thuế TNCN đã khấu trừ tại ngước ngoài và đã được khai tại tờ khai quyết toán thuế năm của tổ chức trả thu nhập),
- Thư xác nhận thu nhập do Công ty xác nhận số thuế TNCN đã khấu trừ cho người nộp thuế tại nước ngoài.

Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó và các thông tin trên hồ sơ người nộp thuế cung cấp phải đầy đủ, rõ ràng và có mối liên hệ với nhau, đảm bảo xác định được số thuế được khấu trừ là số thuế đã nộp ở nước ngoài.

Nguồn tham khảo: Tổng cục thuế

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1327
Last updated: 12 Jan, 2018
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 2503
Bình luận: 0
Ngày đăng: 12 Jan, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 12 Jan, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem