Hợp đồng lao động
Đối tượng giao kết HĐLĐ
Người sử dụng lao động Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã; Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật; Chủ hộ gia đình; Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động. - Trường hợp ủy quyền hợp pháp bằng văn bản...
rating 30 May, 2015 Lượt xem: 3266 Bình luận: 0
Nội dung hợp đồng lao động
Nội dung hợp đồng lao động 1. Tên và địa chỉ của người sử dụng lao động được quy định như sau: a) Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đầu tư...
rating 25 Oct, 2019 Lượt xem: 3733 Bình luận: 0
Chấm dứt HĐLĐ
Người lao động Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Điểm c Khoản 1 Điều 37 của Bộ luật Lao động trong các trường hợp bị người sử dụng lao động đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự hoặc cưỡng bức lao động;...
rating 30 May, 2015 Lượt xem: 2884 Bình luận: 0
Loại Hợp đồng lao động
Chia ra làm 3 loại Hợp đồng lao động: a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn; Hợp đồng lao động...
rating 09 Jan, 2017 Lượt xem: 2015 Bình luận: 0