Hóa đơn điện tử TT 32
Giải đáp các câu hỏi liên quan đến hóa đơn điện tử
1. Đào Minh : Liệt kê giúp em tất cả các văn bản hướng dẫn về vấn đề này ạ? Trả lời: * Các văn bản pháp lý về việc khởi tạo phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử: - Luật Giao dịch điện tử (số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005). - Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về Hóa đơn bán...
rating 26 Jul, 2018 Lượt xem: 21692 Bình luận: 0
Thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử như thế nào?
Thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử như thế nào? Giải đáp: * Thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC bao gồm: + Quyết định sử dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC. + Mẫu hoá đơn điện tử + Thông báo phát hành hoá đơn Ghi chú:...
rating 04 Jun, 2018 Lượt xem: 4265 Bình luận: 0
Lợi ích của Hóa đơn điện tử
Theo phân tích của chuyên gia và các doanh nghiệp, Hóa đơn điện tử đã và đang mang lại rất nhiều lợi ích cho người sử dụng: Đối với doanh nghiệp Giảm chi phí giấy, mực trong việc in ấn hóa đơn Tiết kiệm chi phí chuyển phát nhanh hóa đơn cho khách hàng Tiết kiệm chi phí kho bãi lưu trữ, bảo...
rating 18 Jun, 2018 Lượt xem: 1940 Bình luận: 0
Hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử có mã xác thực khác nhau ở chỗ nào?
Hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử có mã xác thực khác nhau ở chỗ nào? Giải đáp: - Hoá đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC và Hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định 1209/QĐ – BTC giống nhau đều “tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi...
rating 04 Jun, 2018 Lượt xem: 2642 Bình luận: 0
Có bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử không?
Có bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử không? Giải đáp: - Căn cứ theo quyết định số 2497/QĐ-BTC thì sẽ bắt buộc một số doanh nghiệp phải sử dụng hoá đơn điện tử ( ví dụ Doanh nghiệp gặp rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp tự in). - Hiện tại cơ quan thuế vẫn khuyến khích các doanh nghiệp mới thành lập...
rating 04 Jun, 2018 Lượt xem: 2755 Bình luận: 0
Doanh nghiệp nên sử dụng loại hoá đơn điện tử nào?
Doanh nghiệp nên sử dụng loại hoá đơn điện tử nào? Giải đáp: - Hoá đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC đã được nhiều Tổng Công Ty và Tập Đoàn lớn sử dụng nhứ: VinGroup, MIC, Media Markt, Phú Thái Group, Gami Group, Viettel, VNPT, EVN, Honda,... do tính chất dễ sử dụng không khó khăn, do...
rating 04 Jun, 2018 Lượt xem: 2670 Bình luận: 0
Hóa đơn điện tử là gì?
Hoá đơn điện tử là gì? Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử gồm các loại: Hóa đơn xuất khẩu; Hóa đơn giá trị...
rating 07 Jun, 2018 Lượt xem: 2903 Bình luận: 0
Có mấy loại hóa đơn điện tử?
Có mấy loại hoá đơn điện tử ? Giải đáp: - Có 2 loại hoá đơn điện tử được Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế cho phép lưu hành tại Việt Nam + Hoá đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC + Hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định số 1209/QĐ-BTC Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc
rating 04 Jun, 2018 Lượt xem: 4059 Bình luận: 0
Chi phí của hoá đơn điện tử có lớn không?
Chi phí của hoá đơn điện tử có lớn không? Giải đáp: - Chi phí của hoá đơn điện tử không lớn, theo khảo sát của các nhà cung cấp hoá đơn điện tử, chi phí phải bỏ ra của hoá đơn điện tử tiết kiệm đến gần 70% chi phí của doanh nghiệp bỏ ra so với hoá đơn giấy thông thường. + Chi phí về in ấn hoá...
rating 04 Jun, 2018 Lượt xem: 1975 Bình luận: 0
Căn cứ pháp lý để sử dụng hoá đơn điện tử ?
Căn cứ pháp lý về Hóa đơn điện tử Việc sử dụng Hóa đơn điện tử được quy định bởi hệ thống văn bản Luật, Nghị định, Thông tư dưới đây: 1. Luật giao dịch điện tử (số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005) 2. Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ về thương mại điện tử. 3. Nghị định số...
rating 07 Jun, 2018 Lượt xem: 2564 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 2 Bài kế
1 2(Page 1 of 2)