print  Print
Từ điển
 
B
C
G
H
K
N
P
S
T
V
X
All

  • Xúc tiến thương mại
    Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.

    (Trích điều 30 Luật thương mại 2005)