Ưu đãi, hỗ trợ do dịch COVID-19
Nghị định số 92/2021/NĐ-CP về điều kiện và thủ tục giảm 30% thuế GTGT, thuế TNDN do ảnh hưởng dịch Download
ND92-27102021CP..pdf
Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
29 Oct, 2021 8.08 mb Lượt tải: 232
Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 giải pháp hỗ trợ DN, CN bị tác động của dịch COVID-19 Download
NQ406-19102021UBTVQH..pdf
Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của UBTV Quốc hội về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19
21 Oct, 2021 174 kb Lượt tải: 29
Nghị quyết số 68/NQ-CP chính sách hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Download
NQ68_01072021CP.pdf
Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
21 Oct, 2021 551 kb Lượt tải: 25
Nghị quyết số 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP Download
NQ126-08102021CP..pdf
Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8/10/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
21 Oct, 2021 301 kb Lượt tải: 26
Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN Download
NQ03-24092021UBTVQH..pdf
Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của UBTV Quốc hội về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
21 Oct, 2021 575 kb Lượt tải: 26
Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế Download
ND52_19042021CP.pdf
Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2021
21 Oct, 2021 1.9 mb Lượt tải: 33
Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 Download
QD27-25092021TTg..pdf
Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
21 Oct, 2021 222 kb Lượt tải: 27
Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN Download
QD28_01102021TTg.pdf
Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
21 Oct, 2021 513 kb Lượt tải: 27
Nghị quyết số 116/NQ-CP hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN Download
NQ116-24092021CP..pdf
Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
21 Oct, 2021 675 kb Lượt tải: 30

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)