Thuế GTGT
Công văn 3761/BTC-CST Download
Webketoan CV3761_02042018BTC.doc
Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó xuất trả cho chủ hàng nước ngoài.
Ngày ban hành: 02/04/2018
12 Apr, 2018 40 kb Lượt tải: 1603
Công văn 1167/TCT-CS Download
Webketoan CV1167_05042018TCT.pdf
Hướng dẫn chính sách thuế GTGT liên quan đến chuyển máy móc xuống chi nhánh
12 Apr, 2018 564 kb Lượt tải: 1656
Công văn 3759/BTC-TCT Download
Webketoan CV 3759.pdf
Hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hoạt động vãng lai ngoại tỉnh
12 Apr, 2018 1.4 mb Lượt tải: 1653
Công văn 1064/TCT-KK Download
Webketoan CV 1064.pdf
Hướng dẫm chính sách thuế khi thực hiện sát nhập doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động chi nhánh
12 Apr, 2018 677 kb Lượt tải: 1612
Thông tư 13/VBHN-BTC Download
Webketoan TT 13-VBHN-BTC..pdf
Thông tư hợp nhất 7 Thông tư về thuế GTGT:

- Thông tư 219/2013/TT-BTC
- Thông tư 119/2014/TT-BTC
- Thông tư số 151/2014/TT-BTC
- Thông tư số 26/2015/TT-BTC
- Thông tư số 193/2015/TT-BTC
- Thông tư số 130/2016/TT-BTC
- Thông tư số 173/2016/TT-BTC
22 May, 2018 1.37 mb Lượt tải: 1501
Thông tư 13/VBHN-BTC Download
Webketoan TT 13-VBHN-BTC..pdf
Thông tư hợp nhất 7 Thông tư về thuế GTGT:

- Thông tư 219/2013/TT-BTC
- Thông tư 119/2014/TT-BTC
- Thông tư số 151/2014/TT-BTC
- Thông tư số 26/2015/TT-BTC
- Thông tư số 193/2015/TT-BTC
- Thông tư số 130/2016/TT-BTC
- Thông tư số 173/2016/TT-BTC
22 May, 2018 1.37 mb Lượt tải: 3410
Công văn số 1712/TCT-KK Download
Webketoan CV1712_25042016TCT.pdf
Kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai
18 Jun, 2018 37 kb Lượt tải: 1685
Công văn 3166/CT-TTHT Download
Webketoan 3166_CT-TTHT_233249.doc
Thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
19 Sep, 2018 11 kb Lượt tải: 2660
Webketoan - Luật 71/2014/QH13 Download
Webketoan Luat 71.pdf
Sửa đổi bổ sung một số điều các luật thuế:

+ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
+ Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11
+ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12
+ Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12
+ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11

Hiệu lực: 01/01/2015

Ban hành: 26/11/2014
18 Aug, 2019 353 kb Lượt tải: 3883
Thông tư 40/2021/TT-BTC Download
TT40_01062021BTC.pdf
Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
28 Aug, 2021 1.99 mb Lượt tải: 590

Bài trước 3 / 4 Bài kế
1 2 3 4(Page 3 of 4)

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)