Thuế GTGT
Nghị định 100/2016/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 100.pdf
Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về Thuế
Hiệu lực: 01/07/2016.
06 Dec, 2017 557 kb Lượt tải: 3547
Thông tư 119/2014/TT-BTC Download
Webketoan NĐ 119.pdf
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC
Hiệu lực: 01/09/2014
06 Dec, 2017 947 kb Lượt tải: 3581
Thông tư 151/2014/TT-BTC Download
Webketoan TT 151.pdf
Hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP
Hiệu lực: 15/11/2014
06 Dec, 2017 1.09 mb Lượt tải: 3603
Thông tư 193/2015/TT-BTC Download
Webketoan TT 193.pdf
Sửa đổi, bổ sung TT 219/2013/TT-BTC
06 Dec, 2017 183 kb Lượt tải: 3557
Thông tư 26/2015/TT-BTC Download
Webketoan TT 26.pdf
- Hướng dẫn luật thuế GTGT, Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC
06 Dec, 2017 1.99 mb Lượt tải: 5396
Thông tư 130/2016/TT-BTC Download
Webketoan TT 130.pdf
Hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP
Hiệu lực: 01/07/2016
06 Dec, 2017 1.76 mb Lượt tải: 3587
Thông tư 99/2016/TT-BTC Download
Webketoan TT 99.pdf
Hướng dẫn hoàn thuế GTGT
Hiệu lực: 13/08/2016
06 Dec, 2017 1011 kb Lượt tải: 3585
Thông tư 173/2016/TT-BTC Download
Webketoan TT 173.pdf
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC
06 Dec, 2017 319 kb Lượt tải: 3565
Nghị định 146/2017/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 146.pdf
Nghị định này sửa đổi, bổ sung 2 Nghị định sau:

+ Nghị định 100/2016/NĐ-CP, ngày 01/07/2016

+ Nghị định 12/2015/NĐ-CP, ngày 12/02/2015

Hiệu lực: 01/02/2018.
26 Dec, 2017 194 kb Lượt tải: 6202
Công văn 6008/TCT-CS Download
Webketoan CV6008_2017.doc
Công văn 6008/TCT-CS, ngày 29/12/2017
02 Feb, 2018 41 kb Lượt tải: 3427

Bài trước 2 / 4 Bài kế
1 2 3 4(Page 2 of 4)

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)