Thuế GTGT
Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là gì? Được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT bao nhiêu %? Download
CV_5076_TCHQ-TXNK.rar
Theo công văn số 5076/TCHQ-TXNK hướng dẫn luật thuế GTGT thì hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ là hàng hóa do thương nhân Việt Nam (bao gồm cả thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp chế xuất) xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa đó tại Việt Nam cho thương nhân Việt Nam khác.
Hàng hóa gia công xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%.
30 Sep, 2011 4 kb Lượt tải: 1477
05 Oct, 2011 99 kb Lượt tải: 3512
Webketoan - Thông tư 219/2013/TT-BTC Download
Webketoan TT 219.zip
Hướng dẫn về Thuế GTGT

- Hiệu lực: 01/01/2014

- Ban hành: 31/12/2013
18 Sep, 2017 109 kb Lượt tải: 3920
Webketoan - Luật số 13/2008/QH12 Download
Webketoan Luật số 13.pdf
Luật hướng dẫn về thuế GTGT

Hiệu lực: 03/06/2008

Ban hành: 01/01/2009
26 Sep, 2017 105 kb Lượt tải: 3776
Webketoan - Luật 31/2013/QH13 Download
Webketoan Luật số 31.pdf
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT (13/2008/QH12)
18 Oct, 2017 522 kb Lượt tải: 3865
Webketoan - Luật số 71/2014/QH13 Download
Webketoan Luật số 71.pdf
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

Bao gồm:

1. Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12status2 , đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 32/2013/QH13
2. Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12status2 , đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 26/2012/QH13
3. Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12status2 , đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 31/2013/QH13
4. Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12
5. Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11status2 , đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 21/2012/QH13
18 Oct, 2017 251 kb Lượt tải: 3686
Webketoan - Luật 106/2016/QH13 Download
Webketoan Luật số 106.doc
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Hiệu lực: 01/07/2016

Ban hành: 06/04/2016
18 Oct, 2017 78 kb Lượt tải: 1888
Webketoan - Nghị định 209/2013/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 209.pdf
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT

Ngày ban hành: 18/12/2013
Ngày hiệu lực: 01/01/2014
18 Oct, 2017 906 kb Lượt tải: 4779
Webketoan - Nghị định 91/2014/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 91.pdf
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Nghị định này sửa đổi các Nghị định:

- 218/2013/NĐ-CP về thuế TNDN;

- 209/2013/NĐ-CP về thuế GTGT;

- 65/2013/NĐ-CP về thuế TNCN;

- 83/2013/NĐ-CP về kê khai thuế.

Ban hành: 01/10/2014

Hiệu lực: 15/11/2014
18 Oct, 2017 405 kb Lượt tải: 3699
Webketoan Nghị định 12/2015/NĐ-CP Download
Webketoan Nghị định 12.pdf
Sửa đổi một số quy định về Thuế GTGT.
Hiệu lực: 26/11/2014.
05 Dec, 2017 1.35 mb Lượt tải: 3565

← Bài trước 1 / 4 Bài kế
1 2 3 4(Page 1 of 4)

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)