Tập tin mới nhất
Hướng dẫn thực hiện quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Download
Webketoan-HD5756_26022021SLDTBXHHCM.pdf
Những lưu ý khi tuyển dụng lao động nước ngoài làm việc tại Tp. HCM
08 Apr, 2021 1.74 mb Lượt tải: 101
Nghị định số 18/2021/NĐ-CP Download
ND18_11032021CP.pdf
Sửa đổi một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Nghị định số 134/2016/NĐ-CP).
08 Apr, 2021 6.12 mb Lượt tải: 134
Thông tư 19/2021/TT-BTC Download
TT19_18032021BTC.pdf
Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
07 Apr, 2021 3.64 mb Lượt tải: 212
Nghị định 44/2021/NĐ-CP Download
44_2021_ND-CP.pdf
Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.
06 Apr, 2021 254 kb Lượt tải: 84
Công văn 4858/CTHN-TTHT Download
CV4858_08022021CTHN.pdf
Công văn hướng dẫn doanh nghiệp về giảm thuế TNDN
07 Mar, 2021 201 kb Lượt tải: 173
Nghị định 114/2020/NĐ-CP Download
ND114_25092020CP.pdf
Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
07 Mar, 2021 750 kb Lượt tải: 253
Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN Download
NQ116_19062020QH14.pdf
Nghị quyết quy định mới về giảm thuế TNDN năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
07 Mar, 2021 70 kb Lượt tải: 0
Thực hiện Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác (3 trang). Download
CV1938_26022021BTC.pdf
Công văn số 1938/BTC-TCT, ngày 26/2/2021, về việc thực hiện Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác (3 trang).
04 Mar, 2021 105 kb Lượt tải: 158
Hướng dẫn đăng ký tài khoản cá nhân nộp tờ khai thuế qua mạng Download
CV377_05022021TCT.pdf
Công văn 377/TCT-DNNCN, ban hành ngày 05/02/2021, hướng dẫn đăng ký tài khoản cá nhân nộp tờ khai thuế qua mạng 2021
01 Mar, 2021 532 kb Lượt tải: 167
Công văn 362 quy định về tuổi hưu từ năm 2021 Download
CV362_22022021BLDTBXH.pdf
Công văn 362/LDDTBXH-BHXH, ban hành ngày 22/02/2021, giải thích một số quy định về tuổi nghỉ hưu 2021 từ Nghị định 135/2020/NĐ-CP
26 Feb, 2021 465 kb Lượt tải: 150
Công văn 5189/TCT-CS Download
CV5189_07122020TCT.pdf
Giới thiệu các nội dung mới Nghị định 126/2020/NĐ-CP, hướng dẫn quản lý thuế, kê khai thuế từ 05/12/2020
24 Feb, 2021 1.5 mb Lượt tải: 169
Nghị định 126/2020/NĐ-CP về chính sách thuế và khai nộp thuế Download
ND126_19102020CP.pdf
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
22 Feb, 2021 13.5 mb Lượt tải: 190
Thông tư số 01/2021/TT-BYT Download
TT01_25012021BYT.pdf
Thông tư này hướng dẫn một số nội dung để địa phương làm căn cứ xây dựng chính sách khuyến khích: khen thưởng, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2021.
22 Feb, 2021 718 kb Lượt tải: 185
Nghị định 126/2020/NĐ-CP Download
2020_1019 + 1020_126-2020-NĐ-CP..pdf
Nghị định thay mới các quy định về đăng ký thuế, khai nộp thuế, chính sách miễn giảm, xóa, khoanh nợ thuế và cưỡng chế thuế, gồm cả biểu mẫu, hồ sơ khai nộp thuế của từng sắc thuế.
20 Feb, 2021 1.2 mb Lượt tải: 347
Luật Chứng khoán 2019 Download
LL54_26112019QH14.pdf
Luật số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về Chứng khoán

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2021.
18 Feb, 2021 5.47 mb Lượt tải: 156
Quy định chi tiết về hoạt động chứng khoán từ năm 2021 Download
ND155_31122020CP.pdf
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.
18 Feb, 2021 13.43 mb Lượt tải: 153
15 Feb, 2021 22 kb Lượt tải: 0
NQ 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN Download
NQ954_02062020UBTVQH.pdf
Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 của UBTV Quốc hội về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
15 Feb, 2021 143 kb Lượt tải: 202
NĐ 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ Download
ND05_22012019CP.zip
Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ
15 Feb, 2021 1003 kb Lượt tải: 224
TT 08/2021/TT-BTC chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam Download
TT08_25012021BTC.zip
Thông tư số 08/2021/TT-BTC ngày 25/1/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ
15 Feb, 2021 37 kb Lượt tải: 262
NĐ 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Download
ND132_05112020CP.pdf
Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
12 Feb, 2021 9.42 mb Lượt tải: 169
NĐ 125/2020/NĐ-CP về xử phạt VPHC về thuế và hóa đơn Download
ND125_19102020CP.pdf
Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt thuế và hóa đơn được đính chính một số sai sót kỹ thuật như sau:
1. Tại khoản 3 Điều 19 viết là: "… Mức phạt tiền đối với cá nhân áp dụng theo nguyên tắc quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định này”. Nay sửa lại là: "... Mức phạt tiền đối với cá nhân áp dụng theo nguyên tắc quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định này”.

2. Tại tên Điều 29 viết là: “Điều 29 Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn". Nay sửa lại là: “Điều 29 Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn".

3. Tại phần ghi chú số [18] Mẫu số 01/QĐ; số [9] Mẫu số 02/QĐ; số [18] Mẫu số 03/QĐ; số [11] Mẫu số 04/QĐ; số [17] Mẫu số 06/QĐ; số [10] Mẫu số 07/QĐ; số [11] Mẫu số 08/QĐ; số [13] Mẫu số 09/QĐ; số [14] Mẫu số 10/QĐ; số [14] Mẫu số 11/QĐ viết là: ghi chữ viết tắt “Q.” trước chức danh của cấp trưởng …". Nay sửa lại là: ghi chữ viết tắt "KT." trước chức danh của cấp trưởng …".
12 Feb, 2021 10.48 mb Lượt tải: 166
Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNCN 2020 Download
Huong-dan-quyet-toan-thue-TNCN-nam-2020.zip
Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ tính thuế năm 2020
12 Feb, 2021 13 kb Lượt tải: 445
Thông tư 16/2014/TT-BTTTT Download
Webketoan TT16_18112014BTTTT.pdf
Thông tư này quy định thống nhất quy trình sản xuất phần mềm, các yêu cầu, tiêu chí để xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.
12 Feb, 2021 191 kb Lượt tải: 1680
Nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn chứng từ Download
ND123_19102020CP.pdf
Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2022.

Các Nghị định về hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử loại cũ gồm Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2022.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP vẫn không bị bãi bỏ, chỉ gỡ bỏ 2 điều khoản gồm Khoản 2 và Khoản 4 Điều 35 liên quan đến hiệu lực của Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP.
21 Oct, 2020 5.19 mb Lượt tải: 435