Phân nhóm

Lao động - Bảo hiểm
Webketoan - Luật lao động 2012 Download
Webketoan Luật LĐ 2012.zip
Luật lao động

Hiệu lực: 01/05/2013

Ban hành: 18/06/2012
20 Sep, 2017 66 kb Lượt tải: 1966
Webketoan - Nghị định 11/2016/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 11.pdf
Quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.

Hiệu lực: 01/04/2016
Ban hành: 03/02/2016
29 Sep, 2017 714 kb Lượt tải: 3852
Nghị định 47/2017/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 47.pdf
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Hiệu lực: 01/07/2017
07 Dec, 2017 159 kb Lượt tải: 3622
Nghị định 141/2017/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 141.pdf
Mức lương tối thiểu vùng năm 2018
11 Dec, 2017 478 kb Lượt tải: 4441
Thông báo 13/TB-BHXH Download
Webketoan TB 13.pdf
Lãi suất chậm đóng BHYT từ 01/01/2018
16 Jan, 2018 482 kb Lượt tải: 3938
Thông báo 67/TB-BHXH Download
Webketoan TB 67.pdf
Lãi chậm đóng, truy đóng BHXH từ 01/01/2017
16 Jan, 2018 22 kb Lượt tải: 1790
Công văn 5917/BHXH-CSYT Download
Webketoan CV 5917.pdf
Hướng dẫn trường hợp về thẻ BHYT hết hạn nhưng người lao động đang điều trị tại bệnh viện hoặc đi khám ngoại trú
19 Jan, 2018 1.92 mb Lượt tải: 3420
Nghị định 05/2015/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 05.pdf
Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của bộ luật lao động 2012
19 Jan, 2018 1.01 mb Lượt tải: 3453
Nghị định 95/2013/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 93.pdf
Xử phạt vi phạm hành chính về lao động
19 Jan, 2018 1.18 mb Lượt tải: 3431
Nghị định 88/2015/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 88.pdf
Nghị định này bổ sung quy định xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động và BHXH
19 Jan, 2018 1.56 mb Lượt tải: 3422

← Bài trước 1 / 7 Bài kế
1 2 3 4 5 6 7(Page 1 of 7)