Khoa hoc Thue nha thau
Bảo hiểm xã hội
Tờ khai đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử Download
Mẫu-số-01.doc
Mẫu số 01 là mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH
Mẫu tờ khai này sẽ có trong hồ sơ làm BHXH 1 lần,....
19 Jun, 2021 33 kb Lượt tải: 287
Phiếu giao nhận hồ sơ 208A Download
Phiếu giao nhận hồ sơ 208A_Webketoan.doc
Phiếu giao nhận hồ sơ để làm thủ tục giải quyết BHXH 1 lần
19 Jun, 2021 97 kb Lượt tải: 310
Mẫu số 14-HSB Download
Mẫu số 14-HSB_Webketoan.doc
Đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần
19 Jun, 2021 88 kb Lượt tải: 295
Hồ sơ BHXH 1 lần Download
Hồ sơ BHXH 1 lần.rar
Mẫu biểu thủ tục làm hồ sơ lãnh BHXH 1 lần
21 Jun, 2021 56 kb Lượt tải: 306
Mẫu số trong công văn 2209 - triển khai chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn Download
Mau so cv 2209.doc
Một số mẫu trong hồ sơ mà người sử dụng lao động cần lập để hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi covid 19
07 Jul, 2021 96 kb Lượt tải: 292
Quyết định 23/2021/QĐ-TTg Download
QD23_07072021TTg.pdf
Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động trong mùa covid
14 Jul, 2021 1.76 mb Lượt tải: 310
Quyết định 777/QĐ-LĐTBXH Download
QD777_09072021BLDTBXH.pdf
Thủ tục hành chính về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, từ quyết định 23/2021/QĐ-TTg
14 Jul, 2021 2.7 mb Lượt tải: 350
Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH Download
TT06_07072021BLDTBXH.pdf
Thông này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.
22 Jul, 2021 3.02 mb Lượt tải: 545
Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7/7/2021 Download
TT06_07072021BLDTBXH.pdf
Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7/7/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXHstatus2 ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021.
08 Sep, 2021 3.02 mb Lượt tải: 163

Bài trước 3 / 3 Bài kế →
1 2 3(Page 3 of 3)

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)