Bảo hiểm xã hội
Công văn 1684/HD-BHXH Download
Webketoan CV 1684BHXH.pdf
Hướng dẫn về việc đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
21 Mar, 2018 61 kb Lượt tải: 1798
Nghị định 72/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND72_15052018CP.pdf
Quy định mức lương cơ sở mới từ 07/2018
19 May, 2018 51 kb Lượt tải: 2982
Nghị quyết 28/NQ-TW Download
Webketoan 28-NQ_TW_382542.doc
Cải cách chính sách BHXH
29 May, 2018 81 kb Lượt tải: 2959
Nghị định 44/2013/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 44 2013.pdf
Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật lao động về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động; nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước; trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu của thanh tra lao động và xử lý hợp đồng lao động vô hiệu.
06 Jun, 2018 4.18 mb Lượt tải: 2987
Hồ sơ 308 - cấp giấy xác nhận đang tham gia BHXH Download
308.doc
Phiếu giao nhận hồ sơ 308 được áp dụng cho các đơn vị thuộc thành phố TP.HCM
Loại hồ sơ: Xác nhận đang tham gia BHXH; Xác nhận tham gia BHXH liên tục
Cấp lại bản tổng hợp quá trình tham gia BHXH, BHTN
06 Jun, 2018 36 kb Lượt tải: 1551
Mẫu giấy xác nhận tham gia BHXH Download
mau-giay-xac-nhan-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi.doc
Mẫu này dùng để người lao động điền thông tin xác nhận đang tham gia BHXH
06 Jun, 2018 48 kb Lượt tải: 2757
Công văn 3016/LĐTBXH-BHXH Download
Webketoan CV3016_30072018BLDTBXH.doc
Phụ cấp ca, phụ cấp chuyên cần, trợ cấp xa nhà có phải đóng BHXH bắt buộc
07 Aug, 2018 34 kb Lượt tải: 2028
Quyết định 636/QĐ-BHXH Download
Webketoan 636_QD-BHXH_312885.doc
Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ BHXH
15 Aug, 2018 4.06 mb Lượt tải: 2776
Nghị định 143/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND143_15102018CP.pdf
Nghị định này quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
12 Nov, 2018 635 kb Lượt tải: 2465
Công văn 362 quy định về tuổi hưu từ năm 2021 Download
CV362_22022021BLDTBXH.pdf
Công văn 362/LDDTBXH-BHXH, ban hành ngày 22/02/2021, giải thích một số quy định về tuổi nghỉ hưu 2021 từ Nghị định 135/2020/NĐ-CP
26 Feb, 2021 465 kb Lượt tải: 511

Bài trước 2 / 3 Bài kế
1 2 3(Page 2 of 3)