Webketoan PRO
Phân nhóm

Luật quản lý thuế 2006
18 Aug, 2019 188 kb Lượt tải: 3192
Nghị định 108/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND108_23082018CP.pdf
Nghị định sửa đổi nhiều quy định về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực ngày 10/10/2018
18 Aug, 2019 577 kb Lượt tải: 2690
Nghị định 129/2013/NĐ-CP Download
Webketoan ND129_16102013CP.pdf
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
16 Mar, 2018 1.41 mb Lượt tải: 3191
Nghị định 130/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND130_27092018CP.pdf
Nghị định này quy định chi tiết về chữ ký số và chứng thư số; việc quản lý, cung cấp và sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
04 Oct, 2018 3.99 mb Lượt tải: 2508
Nghị định 78/2015/NĐ-CP Download
Webketoan ND78_14092015CP.pdf
Nghị định quy định về đăng ký doanh nghiệp
18 Aug, 2019 2.56 mb Lượt tải: 2697
Quyết định 746/QĐ-TCT Download
Webketoan QD746_20042015TCT.pdf
Quy trình kiểm tra thuế
18 Aug, 2019 1.12 mb Lượt tải: 2569
Thông tư 146/2017/TT-BTC Download
Webketoan TT 146_2017.docx
Thông tư này hướng dẫn về quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino được quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.
25 Jan, 2018 46 kb Lượt tải: 3387
Thông tư 166/2013/TT-BTC Download
Webketoan TT166_15112013BTC.pdf
Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế
18 May, 2018 2.12 mb Lượt tải: 2631
Webketoan - Luật 106/2016/QH13 Download
Webketoan Luật số 106.doc
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Hiệu lực: 01/07/2016

Ban hành: 06/04/2016
18 Oct, 2017 78 kb Lượt tải: 5650
Webketoan - Luật 71/2014/QH13 Download
Webketoan Luat 71.pdf
Sửa đổi bổ sung một số điều các luật thuế:

+ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
+ Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11
+ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12
+ Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12
+ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11

Hiệu lực: 01/01/2015

Ban hành: 26/11/2014
18 Aug, 2019 353 kb Lượt tải: 3916

← Bài trước 1 / 3 Bài kế
1 2 3(Page 1 of 3)