Các website của ngành thuế mà người nộp thuế nên biết

Article ID: 1493
Last updated: 27 Jun, 2018


1. http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

  • Trang thông tin của Tổng Cục Thuế: Toàn bộ các vấn đề thời sự như: Tin tức ngành, đại lý thuế, mua sắm của ngành, văn bản….

  • Tất cả các phiên bản HTKK từ xưa đến nay đều ở mục "Hỗ trợ kê khai thuế"

  • Tra cứu thông tin người nộp thuế (Doanh nghiệp và Cá nhân): http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

  • Danh sách doanh nghiệp  rủi ro về thuế: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt

Webketoan_trang web hữu ích kế toán

                                                                                           Ảnh minh họa. Nguồn: internet

2.  Các website để NNT khai, nộp thuế qua mạng
 

+ http://nhantokhai.gdt.gov.vn (Hay còn gọi iHTKK) dùng để gửi tờ khai thuế qua mạng

+ http://nopthue.gdt.gov.vn (Nộp Thuế điện tử: Doanh nghiệp lập giấy nộp tiền thuế)

+ http://thuedientu.gdt.gov.vn (Hay còn gọi eTax để kê khai, Nộp thuế, Hoàn Thuế đang áp dụng cho 13 Cục Thuế)

+ http://canhan.gdt.gov.vn (Tổ chức, Cá nhân không sử dụng CKS nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN, Tờ khai thuế tài sản)
 

3. http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn
 

  • Tra cứu hoá đơn, biên lai tại địa chỉ Tracuuhoadon.gdt.gov.vn với nội dung cung cấp các thông tin về hóa đơn, biên lai do cơ quan Thuế và người nộp thuế (NNT) phát hành.

  • Website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn giúp NNT và các tổ chức, cá nhân khác có thể tra cứu được các thông tin về hoá đơn, biên lai bao gồm: Đơn vị phát hành hoá đơn, biên lai; thời gian phát hành, thời gian hoá đơn, biên lai có giá trị sử dụng và thông tin hoá đơn, biên lai không còn giá trị sử dụng (là các hoá đơn, biên lai của người nộp thuế ngừng hoạt động, hoá đơn, biên lai đã báo mất, huỷ, xoá bỏ, hoá đơn, biên lai không có giá trị sử dụng qua kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thuế).

 4. https://www.tncnonline.com.vn

  • Từ ngày 08/03/2018, hệ thống TNCNonline ngừng cung cấp dịch vụ gửi các tờ khai Quyết toán thuế TNCN, tờ khai Đăng ký cấp mã số thuế người phụ thuộc (mẫu 02TH).
  • Hệ thống TNCN online giữ lại chức năng gửi tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (Mẫu 01-TNCN) và các chức năng Tra cứu dữ liệu. Do vậy đề nghị Doanh nghiệp, Cá nhân, Tổ chức thực hiện.

5.  https://laphoadon.gdt.gov.vn

Nguồn: Nguyễn Tài Tuấn

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1493
Last updated: 27 Jun, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 4390
Bình luận: 0
Ngày đăng: 27 Jun, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 27 Jun, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan