Mức lương tối thiểu vùng chính thức tăng năm 2018

Article ID: 1276
Last updated: 12 Dec, 2017

Ngày 07/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP

Theo đó:

 - Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP)

 - Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng)

- Vùng III: 3.090.000 đồng/ tháng (tăng 190.000 đồng)

- Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng). 

Mức lương tối thiểu đối với đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề (cao đẳng, đại học,….) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy bắt đầu từ 01/01/ 2018 các doanh nghiệp đang đóng Bảo hiểm xã hội dưới mức lương tối thiểu phải:

+ Nộp lại thang bảng lương cho Phòng lao động xã hội 

+ Đăng ký tăng mức đóng với cơ quan BHXH.

Tại TP.HCM đăng ký tăng mức đóng theo hướng dẫn Phiếu giao nhận hồ sơ 600b 

Ví dụ: Mức lương tối thiểu tại Quận Tân Bình, TP.HCM năm 2017: 3.980.000đ
Đối với nhân viên có bằng cao đẳng, đại học,… thì tăng thêm 7% tương ứng:

3.980.000  +  3.980.000*7%= 4.258.600đ

Như vậy đơn vị nào tại Quận Tân Bình đang đóng bảo hiểm dưới mức lương tối thiểu 2018 thì bắt đầu từ 01/01/2018 phải:

+ Nộp thang bảng lương cho Phòng Lao động Thương binh Xã Hội tại Quận Tân Bình

+ Đăng ký tăng mức đóng BHXH đối với những nhân viên qua đào tạo nghề có mức lương dưới 4.258.600đ

Để xác định đơn vị mình thuộc vùng nào thì độc giả xem file đính kèm.

Nghị định có hiệu lực 25/01/2018, các quy định tại Nghị định này thực hiện từ 01/01/2018.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1276
Last updated: 12 Dec, 2017
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 10798
Bình luận: 0
Ngày đăng: 11 Dec, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 12 Dec, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Tài liệu đính kèm