Xử phạt vi phạm trong việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

Article ID: 1035
Last updated: 31 May, 2018

Khi vi phạm những quy định về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng sẽ bị phạt cảnh cáo và phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 30 triệu đồng tùy theo vi phạm.
 

Cụ thể về hình thức xử phạt như sau:
 

Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau:

+ Tổ chức lớp học bồi dưỡng kế toán trưởng với số lượng học viên/1 lớp không đúng quy định;

+ Tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng trong thời gian quá 6 tháng.
 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng khi chưa đăng ký với Bộ Tài chính hoặc đã đăng ký nhưng chưa được Bộ Tài chính chấp thuận;

+ Không thông báo, báo cáo cho Bộ Tài chính nội dung liên quan đến khóa học theo quy định.
 

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Không đảm bảo về nội dung, chương trình và thời gian học cho học viên theo quy định;

+ Không lưu trữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến khóa học theo quy định.
 

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo thực hiện một trong các hành vi sau:

+ Mở khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng khi không đủ điều kiện;

+ Mở khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng cho người nước ngoài khi chưa được Bộ Tài chính chấp thuận;

+ Quản lý phôi và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng của cơ sở đào tạo không đúng quy định của Bộ Tài chính.
 

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo thực hiện cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng cho học viên không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

 

Biện pháp khắc phục hậu quả


 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định mở khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng khi không đủ điều kiện, mở khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng cho người nước ngoài khi chưa được Bộ Tài chính chấp thuận và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng cho học viên không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.


 

Nguồn tham khảo: Điều 18 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, hiệu lực từ 01/05/2018.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1035
Last updated: 31 May, 2018
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 2520
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 31 May, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem