Xử phạt vi phạm tài khoản kế toán

Article ID: 1027
Last updated: 31 May, 2018

Khi vi phạm quy định về tài khoản kế toán sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm.

Cụ thể như sau:

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán;

+ Thực hiện sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán hoặc mở thêm tài khoản kế toán thuộc nội dung phải được Bộ Tài chính chấp thuận mà chưa được chấp thuận.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận.
 

Nguồn tham khảo: Điều 10 Nghị định 41/2018/NĐ-CP.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1027
Last updated: 31 May, 2018
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 3051
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 31 May, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan