Đối tượng áp dụng

Article ID: 958
Last updated: 25 May, 2015

Đối tượng áp dụng

Các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp (theo thông tư 200/2014/TT-BTC) để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 958
Last updated: 25 May, 2015
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 4018
Bình luận: 0
Ngày đăng: 25 May, 2015 by Phan Tuấn Nam - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 25 May, 2015 by Phan Tuấn Nam - Công ty Webketoan