Khoa hoc Thue nha thau

Contribution margin ratio

Article ID: 1650
Last updated: 20 Jun, 2021

(CM ratio) A ratio computed by dividing the contribution margin by
dollar sales.
 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1650
Last updated: 20 Jun, 2021
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 25
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Jun, 2021 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Ngày cập nhật: 20 Jun, 2021 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Tags


rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)