Có mấy loại hóa đơn điện tử?

Article ID: 1309
Last updated: 04 Jun, 2018

Có mấy loại hoá đơn điện tử ?

Giải đáp:

- Có 2 loại hoá đơn điện tử được Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế cho phép  lưu hành tại Việt Nam

+ Hoá đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC

+ Hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định số 1209/QĐ-BTC
 

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1309
Last updated: 04 Jun, 2018
Bản cập nhật: 5
Lượt xem: 4057
Bình luận: 0
Ngày đăng: 02 Jan, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 04 Jun, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem