Có bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử không?

Article ID: 1312
Last updated: 04 Jun, 2018

Có bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử không?

Giải đáp:

- Căn cứ theo quyết định số 2497/QĐ-BTC thì sẽ bắt buộc một số doanh nghiệp phải sử dụng hoá đơn điện tử ( ví dụ Doanh nghiệp gặp rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp tự in).

- Hiện tại cơ quan thuế vẫn khuyến khích các doanh nghiệp mới thành lập và đã sử dụng hết hoá đơn đặt in sử dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC, theo lộ trình tiến đến hết 2020 toàn bộ doanh nghiệp trong cả nước sẽ sử dụng 100% hoá đơn điện tử giống như CKS.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1312
Last updated: 04 Jun, 2018
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 2755
Bình luận: 0
Ngày đăng: 02 Jan, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 04 Jun, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem