Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán

Article ID: 1112
Last updated: 25 Oct, 2016

Các nội dung khác đang phản ánh chi tiết trên các tài khoản có liên quan nếu trái so với Thông tư 133/2016/TT-BTC  thì phải điều chỉnh lại theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC

Trích: Điều 91

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1112
Last updated: 25 Oct, 2016
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 2448
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Oct, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 25 Oct, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan