Cách tính thuế
Căn cứ tính thuế
Căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể như sau: Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế theo hướng...
rating 28 Apr, 2016 Lượt xem: 11986 Bình luận: 0