Cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế

Article ID: 522
Last updated: 27 Nov, 2012
Điều 8. Cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế
1. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày” thì tính liên tục theo ngày dương lịch, kể cả ngày nghỉ theo quy định.
2. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày làm việc” thì tính theo ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước trừ ngày nghỉ theo quy định.
3. Trường hợp thời hạn là một ngày cụ thể thì ngày bắt đầu tính hết thời hạn là ngày tiếp theo của ngày cụ thể đó.
4. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

5. Ngày đã nộp hồ sơ thuế để tính thời hạn giải quyết công việc hành chính thuế là ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hợp lệ, đầy đủ giấy tờ, văn bản đúng theo quy định.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 522
Last updated: 27 Nov, 2012
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 8826
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Jul, 2012 by Nguyễn Hải Tâm -
Ngày cập nhật: 27 Nov, 2012 by Nguyễn Hải Tâm -