Các ký tự Tiếng Việt sử dụng khi làm ký hiệu hóa đơn

Article ID: 1575
Last updated: 05 May, 2019

Căn cứ Phụ lục 1 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2018 của Bộ tài chính thì khi tạo lập hóa đơn, tại chỉ tiêu ký hiệu hóa đơn, các doanh nghiệp chỉ sử dụng 20 chữ cái tiếng Việt bao gồm các ký tự sau:

A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y

Ngoài các ký tự nêu trên, các ký tự khác sẽ không được phép sử dụng bao gồm các ký tự sau: I, O

Ví dụ:

Hợp lệ: AA/19P; AC/19P; TY/19P; RS/19P

Không hợp lệ: TO/19P; DI/19P

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1575
Last updated: 05 May, 2019
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 792
Bình luận: 0
Ngày đăng: 05 May, 2019 by Phan Tuấn Nam - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 05 May, 2019 by Phan Tuấn Nam - Công ty Webketoan
Tags