BHXH TP.HCM thay đổi phiếu giao nhận hồ sơ làm thủ tục BHXH từ ngày 10/10/2017

Article ID: 1242
Last updated: 16 Oct, 2017

Ngày 09/10/2017, BHXH ban hành thông báo 2123/TB-BHXH.

Theo đó thông báo:

Ban hành 18 phiếu giao nhận hồ sơ giấy:

 • Phiếu  giao nhận hồ sơ (PGNHS) 607: Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng
 • PGNHS 608: Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch
 • PGNHS 609: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ
 • PGNHS 610: Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã quyền lợi, nơi KCB, thông tin trên thẻ
 • PGNHS 612: Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất; đổi thời điểm hưởng từ đủ 5 năm liên tục. Cấp thẻ cho kỳ trước thiếu thông tin
 • PGNHS 620: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN
 • PGNHS 621: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc
 • PGNHS 622: Xác nhận đang tham gia BHXH (622).
 • PGNHS 623: Tiếp nhận sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN của người lao động nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ BHXH
 • PGNHS 624: Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước 1995; điều chỉnh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại trước 1995
 • PGNHS 625: Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH.
 • PGNHS 626: Rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động theo công văn 4027
 • PGNHS 627: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho người lao động đang được cơ quan BHXH rà soát
 • PGNHS 628: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH
 • PGNHS 629: Xác nhận sổ BHXH khi người tham gia dừng hưởng hoặc kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • PGNHS 630: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu Sổ, Thẻ
 • PGNHS 666: Cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
 • PGNHS 666a: Cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trường mầm non

Bãi bỏ 34 hồ sơ giấy:

 • PGNHS 101 – 111

101: Đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc lần đầu, đơn vị chuyển từ địa bàn tỉnh; thành phố khác đến

 • PGNHS 201 – 203
 • PGNHS 301 – 306
 • PGNHS 308 – 311
 • PGNHS 313
 • PGNHS 314
 • PGNHS 314b
 • PGNHS 316
 • PGNHS 317
 • PGNHS 320
 • PGNHS 333
 • PGNHS 401403

Bãi bỏ 16 PGNHS điện tử:

 • PGNHS 101 – 104
 • PGNHS 106
 • PGNHS 202
 • PGNHS 302 – 306
 • PGNHS 311
 • PGNHS 401
 • PGNHS 402
 • PGNHS 402b
 • PGNHS 403

Quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ bắt đầu áp dụng từ ngày 10/10/2017
 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1242
Last updated: 16 Oct, 2017
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 9166
Bình luận: 0
Ngày đăng: 16 Oct, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 16 Oct, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Tài liệu đính kèm


rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)