Bảo hiểm thất nghiệp
Đối tượng tham gia.
Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một...
rating 15 Jun, 2015 Lượt xem: 5151 Bình luận: 0
Mức, thời gian, tháng, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp
Mức hưởng: - Bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp Trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, người lao động có thời gian gián đoạn đóng bảo hiểm thất nghiệp thì 06 tháng liền kề để tính mức hưởng trợ cấp...
rating 11 Apr, 2016 Lượt xem: 7940 Bình luận: 0
Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây: a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; b) Hưởng...
rating 15 Jun, 2015 Lượt xem: 10816 Bình luận: 0
Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn...
rating 15 Jun, 2015 Lượt xem: 21867 Bình luận: 0
Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp
Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau: Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng; Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng...
rating 15 Jun, 2015 Lượt xem: 8738 Bình luận: 0
Nguyên tắc & các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.
Nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp 1. Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 2. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương của người lao động. 3. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm thất...
rating 15 Jun, 2015 Lượt xem: 11390 Bình luận: 0
Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp
1. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được xác định như sau: Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu = Tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp - Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã hưởng trợ cấp thất nghiệp 2. Các trường hợp người lao động có thời gian...
rating 12 Apr, 2016 Lượt xem: 4056 Bình luận: 0
Văn bản pháp quy về Bảo hiểm thất nghiệp
1. Luật việc làm 38/2013/QH11 Trích yếu: quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm. Ngày ban hành: 16/11/2013 Ngày hiệu lực:...
rating 20 Sep, 2016 Lượt xem: 2144 Bình luận: 0
Những điểm cần lưu ý để lãnh được tiền trợ cấp thất nghiệp
Hiện nay, chuyển việc đối với lao động tại Việt Nam có lẽ không còn là một từ mới mẻ, nhưng có lẽ rất ít người quan tâm đến trong thời gian chuyển việc ấy, ta có thể làm hồ sơ để lãnh trợ cấp thất nghiệp hoặc nhiều lao động biết đến khoản tiền BHTN này nhưng lại để quá thời hạn quy định của BHXH...
rating 04 Apr, 2018 Lượt xem: 2762 Bình luận: 0