Văn bản về thuế giá trị gia tăng
Thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 03/4/2019 của BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 18/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019 THÔNG TƯ BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 134/2014/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIA...
rating 19 Jul, 2019 Lượt xem: 163 Bình luận: 0
Văn bản hợp nhất ngày 09/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng
Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 9/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Nội dung chi tiết văn bản như sau: ...
rating 14 Jun, 2018 Lượt xem: 903 Bình luận: 0
Thông tư 93/2017/TT-BTC
Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về thuế GTGT và quản lý thuế, Xem chi tiết bên dưới. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 93/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA...
rating 13 Jun, 2018 Lượt xem: 359 Bình luận: 0
Thông tư 13/VBHN-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 13/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017 THÔNG TƯ[1] HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2013...
rating 22 May, 2018 Lượt xem: 1528 Bình luận: 0
Điểm tin những văn bản hướng dẫn Thuế mới Tháng 04/2018
1. Quy tắc mới về xuất xứ hàng hóa và kê khai xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu. Thông tư 05/2018/TT-BCT Đối tượng áp dụng: thương nhân, cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến xuất xứ hàng hóa. ...
rating 12 Apr, 2018 Lượt xem: 1053 Bình luận: 0
Tổng hợp văn bản về Thuế GTGT
Thế là chỉ còn chưa đầy 01 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2017. Cùng Webketoan điểm lại những văn bản thuế đang còn hiệu lực về sắc thuế GTGT nhé. STT Văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung chính 1 Luật số 13/2008/QH12 03/06/2008 01/01/2009 Luật Thuế...
rating 26 Dec, 2017 Lượt xem: 4431 Bình luận: 0
Nghị định 146/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 146/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ...
rating 21 Dec, 2017 Lượt xem: 1875 Bình luận: 0
Luật số 13/2008/QH12
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 13/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008 LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,...
rating 06 Dec, 2017 Lượt xem: 3318 Bình luận: 0
Thông tư 173/2016/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 173/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHỔ THỨ NHẤT KHOẢN 3 ĐIỀU 15 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI...
rating 06 Dec, 2017 Lượt xem: 705 Bình luận: 0
Thông tư 99/2016/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 99/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Căn cứ Luật Quản lý thuế số...
rating 06 Dec, 2017 Lượt xem: 675 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 3 Bài kế
1 2 3(Page 1 of 3)