Thuế suất thuế GTGT 10 phần trăm

Article ID: 152
Last updated: 21 Jul, 2014
Article ID: 152
Last updated: 21 Jul, 2014
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 43393
Bình luận: 0
Ngày đăng: 24 Apr, 2012
by Tâm -
Ngày cập nhật: 21 Jul, 2014
by Ánh Vân - Webketoan

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư 219/2013/Tt-BTC..

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Ví dụ : Hàng may mặc áp dụng thuế suất là 10% thì mặt hàng này ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại đều áp dụng thuế suất 10%.

Phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng phế liệu, phế phẩm bán ra.

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 219/2013/TT-BTC thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 219/2013/Tt-BTC. . Trường hợp mức thuế GTGT áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước thì cơ quan thuế địa phương và cơ quan hải quan địa phương báo cáo về Bộ Tài chính để được kịp thời hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Chú thích: Các dòng chữ tô đậm màu xanh lá cây: Cập nhật những điểm mới hiện hành so với quy định cũ ở thông tư 06/2012/TT-BTC) 

* Nguồn tham khảo

(Điều 11, Chương II, Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 và có hiệu lực từ 01/01/2014)

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 152
Last updated: 21 Jul, 2014
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 43393
Bình luận: 0
Ngày đăng: 24 Apr, 2012 by Tâm -
Ngày cập nhật: 21 Jul, 2014 by Ánh Vân - Webketoan