Sổ tay BHXH - BHYT - BHTN

Article ID: 1543
Last updated: 27 Nov, 2018
Article ID: 1543
Last updated: 27 Nov, 2018
Bản cập nhật: 6
Lượt xem: 1049
Bình luận: 0
Ngày đăng: 26 Nov, 2018
by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 27 Nov, 2018
by Loan - Webketoan

Ứng dụng Sổ tay BHXH-BHYT-BHTN có các tính năng sau:

- Tra cứu các Chế độ khi tham gia Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp. 
- Tra cứu thông tin Đại lý thu Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế tự nguyện gần nơi cư trú nhất để tham gia. 
- Một số tiện ích khác như:
+ Tính tiền tham gia (mua) thẻ Bảo hiểm y tế.
+ Tra cứu Bệnh viện thuộc tuyến trung ương, tuyến tỉnh hay tuyến huyện. 
+ Tra cứu quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội.
+ Tra cứu Mã số Bảo hiểm xã hội
+ Tra cứu giá trị sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế.

webketoan_so-tay-bhxh-bhyt-bhtn

Ứng dụng được sử dụng miễn phí

- Lấy mã OTP: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

Để lấy được mã OTP, người làm hồ sơ BHXH tại doanh nghiệp gọi tắt Nhân sự phải làm thủ tục đăng ký số điện thoại với cơ quan BHXH (theo mẫu TK1-TS ban hành kèm theo QĐ số 888/QĐ-BHXH).

Điển hình, TP.HCM, lập phiếu giao nhận hồ sơ 608 (hồ sơ điện tử) để bổ sung số điện thoại 

- Tải mẫu 608: Tại đây
- Tải mẫu TK1-TS: Tại đây
- Tải sổ tay trên ứng dụng điện thoại: TẠI ĐÂY


Nguồn ứng dụng: Lê Hữu Phước

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1543
Last updated: 27 Nov, 2018
Bản cập nhật: 6
Lượt xem: 1049
Bình luận: 0
Ngày đăng: 26 Nov, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 27 Nov, 2018 by Loan - Webketoan
Tags