Bài mới
7 BƯỚC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bài viết giới thiệu các trường hợp doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng và quy trình 07 bước thực hiện việc hoàn thuế. 1/Đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) ? Để được hoàn thuế GTGT, đơn vị cần đáp ứng các điều kiện sau: 1.1 Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu...
rating 20 Aug, 2019 Lượt xem: 31 Bình luận: 0
Lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
Trường hợp Công ty có thực hiện chương trình khuyến mại phù hợp với quy định về thương mại và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp (hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền...
rating 01 Aug, 2019 Lượt xem: 50 Bình luận: 0
Nghỉ trước khi sinh nếu đóng BHXH đủ 6 tháng vẫn được trợ cấp thai sản
Hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được 5 năm. Nhưng có thời gian đóng bị ngắt quãng do tôi chuyển công ty khác làm việc. Thời gian gần nhất, tôi có đóng BHXH từ tháng 01/2019 đến hết tháng 6/2019 nhưng vì lý do cắt giảm nhân sự, công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với tôi từ tháng 7/2019....
rating 19 Jul, 2019 Lượt xem: 69 Bình luận: 0
Thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 03/4/2019 của BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 18/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019 THÔNG TƯ BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 134/2014/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIA...
rating 19 Jul, 2019 Lượt xem: 57 Bình luận: 0
Thuế cá nhân cho thuê tài sản phải nộp
Khi cá nhân có tài sản cho thuê như cho thuê nhà, thuê ô tô…thì phải nộp thuế GTGT, TNCN, lệ phí môn bài nếu có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Dưới đây là một số lưu ý liên quan đến cá nhân cho thuê tài sản. 1. Cá nhân cho thuê tài sản là gì? "Cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có...
rating 10 Jul, 2019 Lượt xem: 191 Bình luận: 0
Phải nộp lại số thuế GTGT đã được hoàn khi DN chấm dứt hoạt động và không phát sinh thuế GTGT đầu ra
Tại điểm c Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính như sau: “c) Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 như sau: “5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp...
rating 04 Jul, 2019 Lượt xem: 58 Bình luận: 0
Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu trước ngày 01/02/2018 sau đó xuất khẩu sau ngày 01/02/2018
- Từ ngày 01/7/2016 đến trước ngày 01/02/2018: Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế có quy định...
rating 04 Jul, 2019 Lượt xem: 56 Bình luận: 0
Không phải thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để giao cho khách hàng
Trường hợp Công ty đang sử dụng hóa đơn điện tử khi cung cấp dịch vụ thì: + Việc lập, bảo quản, lưu trữ, truyền nhận hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC, theo đó: Công ty có thể lập hóa đơn dưới định dạng PDF, việc gửi hóa đơn cho khách hàng theo thỏa thuận...
rating 02 Jul, 2019 Lượt xem: 100 Bình luận: 0
Luật số 38/2019/QH14
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 38/2019/QH14 LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Quản lý thuế. Chương I NHỮNG QUY...
rating 02 Jul, 2019 Lượt xem: 696 Bình luận: 0
Luật số 21/2012/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 21/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt...
rating 02 Jul, 2019 Lượt xem: 2069 Bình luận: 0
Hóa đơn điện tử thiếu chỉ tiêu ngày ký chữ ký điện tử
Hóa đơn điện tử THIẾU chỉ tiêu thể hiện ngày ký chữ ký điện tử của bên bán có là hóa đơn điện tử hợp pháp không? Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ tài Chính hướng dẫn nội dung của hóa đơn điện tử như sau: Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật...
rating 18 Jun, 2019 Lượt xem: 155 Bình luận: 0
Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn
Theo quy định của Luật BHXH 71/2006/QH11 hiệu lực từ 01/01/2007 đến hết năm 2015, Luật BHXH số 58/2014/QH13 hiệu lực từ 01/01/2016 đến nay, Nghị định 44/2017/NĐ-CP và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệ các khoản trích theo lương bao gồm Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế...
rating 03 Jun, 2019 Lượt xem: 188693 Bình luận: 0
HẠCH TOÁN COI TRỌNG BẢN CHẤT HƠN HÌNH THỨC (PHẦN 1 – CÁC SỰ KIỆN TRONG GIAO DỊCH MUA BÁN)
“Báo cáo tài chính phải phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện hơn là hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện đó (tôn trọng bản chất hơn hình thức)” – thông tư 200/2014/TT-BTC đã khẳng định và sau đó thông tư 133/2017/TT-BTC ra đời một lần nữa nhấn mạnh lại, để thấy...
rating 17 May, 2019 Lượt xem: 664 Bình luận: 0
Các ký tự Tiếng Việt sử dụng khi làm ký hiệu hóa đơn
Căn cứ Phụ lục 1 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2018 của Bộ tài chính thì khi tạo lập hóa đơn, tại chỉ tiêu ký hiệu hóa đơn, các doanh nghiệp chỉ sử dụng 20 chữ cái tiếng Việt bao gồm các ký tự sau: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y Ngoài các ký tự nêu trên, các ký...
rating 05 May, 2019 Lượt xem: 131 Bình luận: 0
Thiết lập trình duyệt, Java khi kê khai thuế, nộp thuế
Hiện nay, chúng ta phải kê khai thuế, nộp thuế qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan thuế nên việc thiết lập sao cho đúng cách sẽ giúp bạn kê khai thuế, nộp thuế không phát sinh lỗi, mất thời gian, thậm chí có khả năng bị phạt nếu kê khai thuế quá thời hạn quy định. Qua bài viết này, Webketoan...
rating 01 May, 2019 Lượt xem: 380 Bình luận: 0
Quy định về hoàn thuế đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu
Căn cứ vào thông tư Số: 25/2018/TT-BTC, ngày 16 tháng 3 năm 2018 Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) như sau: Căn cứ vào Khoản 4 Điều 18...
rating 11 Apr, 2019 Lượt xem: 212 Bình luận: 0
Dự thảo hướng dẫn Nghị định 119
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2019/TT-BTC Hà Nội, ngày tháng năm 2019 DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2018/NĐ-CP NGÀY 12...
rating 09 Apr, 2019 Lượt xem: 512 Bình luận: 0
Hướng dẫn lập hồ sơ bảo hiểm đối với lao động nước ngoài
Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định trước kia chỉ đóng BHYT bắt buộc. Tuy nhiên, từ 01/12/2018 khi Nghị định 143/2018/NĐ-CP có hiệu lực, thì có những đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc Cụ thể: 1. ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG, MỨC ĐÓNG, PHƯƠNG THỨC ĐÓNG a. Đối tượng đóng ...
rating 21 Mar, 2019 Lượt xem: 285 Bình luận: 0
Nộp thuế điện tử và những lỗi người nộp thuế hay gặp
Hiện nay, việc nộp thuế điện tử đã rất thuận tiện do Tổng cục thuế và các ngân hàng thương mại phối hợp chặt chẽ với nhau. Khi tài khoản công ty bạn có đủ tiền, bạn chỉ cần lập giấy nộp tiền sau đó gửi đi. Việc nộp thuế của bạn được xử lý nhanh chóng. Tuy nhiên, trong quá trình nộp, bạn sẽ gặp...
rating 28 Feb, 2019 Lượt xem: 1132 Bình luận: 0
Hướng dẫn ghi tờ khai 05/QTT-TNCN của tổ chức chi trả
I> Tờ khai QTT TNCN có thể bạn chưa biết nhập liệu như nào nhanh gọn??? - Trên tờ khai 05QTT thì bạn nhập dữ liệu vào các phụ lục bảng kê trước rồi số liệu từ các phụ lục tự động kết chuyển sang tờ khai QTT TNCN khi bạn ấn nút GHI. - Thay vì nhập trực tiếp trên HTKK...
rating 21 Feb, 2019 Lượt xem: 1013 Bình luận: 0
Hạch toán truy thu thuế
Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ ghi nhận truy thu thuế GTGT, thuế TNDN, phạt chậm nộp sau khi có Quyết định xử phạt của Cơ quan Thanh tra. Trường hợp cụ thể của 1 Công ty: Năm 2017, Công ty có Cơ quan Thanh tra kiểm tra quyết toán thuế niên độ từ 2009 đến 2016. Cơ quan Thanh tra ra...
rating 14 Feb, 2019 Lượt xem: 633 Bình luận: 0
Lệ phí môn bài 2019
Lệ phí môn bài (Thuế môn bài trước kia) được hiểu đơn giản là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh. Các quy định về lệ phí môn bài khá nhiều và rõ ràng, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết rõ về các bậc thuế, thời gian nộp và...
rating 14 Feb, 2019 Lượt xem: 419 Bình luận: 0
Thông tư 302/2016/TT-BTC
Thông tư này hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài, các trường hợp miễn lệ phí môn bài, mức thu lệ phí môn bài và khai, nộp lệ phí môn bài. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 302/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày...
rating 14 Feb, 2019 Lượt xem: 264 Bình luận: 0
Quy định về hàng cho biếu tặng nhân viên
Nếu quà tết cho nhân viên là hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa, thành phẩm công ty sản xuất thì theo khoản 7 và 9 Điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC: b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng...
rating 28 Jan, 2019 Lượt xem: 557 Bình luận: 0
Các khoản chi phí khi mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn có thể đưa vào chi phí được trừ?
Các khoản chi phí khi mua hàng hóa dịch vụ của cá nhân, hộ gia đinh không có hóa đơn có thể đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không? Nếu Công ty chuyên kinh doanh về hoa tươi, mua nguyên vật liệu như hoa tươi, các vật dụng để cắm hoa tạo ra thành phẩm như bó hoa, giỏ hoa, các nguyên...
rating 28 Jan, 2019 Lượt xem: 299 Bình luận: 0