Recent Articles
Hướng dẫn nâng cấp KBHXH lên phiên bản ngày 09/10/2017
Nâng cấp KBHXH lên phiên bản ngày 18/10/2017. Có 2 cách để nâng cấp: Cách 1: Vào "Hệ thống" hoặc " Trợ giúp" chọn "Cập nhật phiên bản mới" chọn "Thực hiện" (phần mềm sẽ tự động nâng cấp) Ảnh minh họa Cách 2: Tải file...
rating 23 Nov, 2017 Views: 7074 Comments: 0
Cắt giảm hồ sơ thủ tục trong lĩnh vực Thuế, Hải Quan, Chứng khoán
Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet Nghị quyết 104/NQ-CP, ngày 09/10/2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính Theo đó đơn giản hóa thủ tục hành chính về lĩnh vực Thuế, Hải Quan, Chứng khoán LĨNH VỰC THUẾ Đơn giản hóa các...
rating 17 Oct, 2017 Views: 2811 Comments: 0
BHXH TP.HCM thay đổi phiếu giao nhận hồ sơ làm thủ tục BHXH từ ngày 10/10/2017
Ngày 09/10/2017, BHXH ban hành thông báo 2123/TB-BHXH. Theo đó thông báo: Ban hành 18 phiếu giao nhận hồ sơ giấy: Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS) 607: Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng PGNHS 608: Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày,...
rating 16 Oct, 2017 Views: 2240 Comments: 0
Hướng dẫn đăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh
Căn cứ: Khoản 8 Điều 8 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Điểm b Khoản 1 Điều 7 và phụ lục II Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hồ sơ đăng ký thuế của đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế,...
rating 13 Oct, 2017 Views: 4554 Comments: 0
Webketoan - Thông tư 95/2016/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 95/2016/TT- BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ Căn cứ Luật quản lý...
rating 13 Oct, 2017 Views: 3631 Comments: 0
Webketoan - Nghị định 78/2015/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 78/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính...
rating 13 Oct, 2017 Views: 1177 Comments: 0
Quy định mới về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
Ngày 31/08/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 91/2017/TT-BTC Thông tư này quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Luật kiểm toán độc lập và...
rating 12 Oct, 2017 Views: 4323 Comments: 0
Điều kiện được nộp dần tiền chậm nộp thuế
Căn cứ: - Khoản 1 Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP - Khoản 1 Điều 32; Khoản 3 Điều 32 Thông tư 156/2013/TT-BTC Theo đó: Người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ tối đa không quá 12 tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn...
rating 12 Oct, 2017 Views: 1644 Comments: 0
Webketoan - Luật kế toán 88/2015/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 88/2015/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015 LUẬT KẾ TOÁN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ...
rating 09 Oct, 2017 Views: 2015 Comments: 0
Webketoan - Thông tư 91/2017/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Số: 91/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 31...
rating 09 Oct, 2017 Views: 3350 Comments: 0
Hướng dẫn hồ sơ truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN – TP.HCM
*** Các trường hợp bị truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ -BNN: - Truy thu do trốn đóng - Truy thu đối với người lao động sau khi chấm dứt HĐLĐ về nước truy đóng BHXH cho thời gian đi làm việc ở nước ngoài theo HĐLĐ chưa đóng - Truy thu do...
rating 04 Oct, 2017 Views: 6805 Comments: 0
Webketoan - Quyết định 595/QĐ-BHXH
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 595/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI,...
rating 04 Oct, 2017 Views: 3545 Comments: 0
Hướng dẫn tra cứu số sổ BHXH khi tăng mới lao động, làm hồ sơ để cấp thẻ BHYT mới
Theo quy định mới (quyết định 595/QĐ-BHXH) người lao động khi tăng mới sẽ có 2 trường hợp: 1/ Nếu có sổ BHXH thì độc giả sẽ ghi vào mã số BHXH trên biểu D02-TS, đồng thời tra cứu mã số BHXH theo hướng dẫn: - Nếu tra cứu mã số...
rating 02 Oct, 2017 Views: 9507 Comments: 0
Thuế TNCN đối với chi phí làm thẻ tạm trú, visa, giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
Căn cứ: Điều 1 của Luật số 26/2012/QH13 Khoản 2, Điều 3 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Khoản 2, Điều 2 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC Khoản 1, Điều 4 và Điều 10 của Nghị Định số 11/2016/NĐ-CP Theo đó: Trường hợp...
rating 29 Sep, 2017 Views: 6057 Comments: 0
Webketoan - Thông tư 111/2013/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 111/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ...
rating 29 Sep, 2017 Views: 5366 Comments: 0
Webketoan - Nghị định 11/2016/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ...
rating 29 Sep, 2017 Views: 3870 Comments: 0
Webketoan - Nghị định 65/2013/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 65/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ...
rating 29 Sep, 2017 Views: 2989 Comments: 0
Webketoan - Luật số 26/2012/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 26/2012/QH13 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Căn cứ Hiến pháp...
rating 29 Sep, 2017 Views: 714 Comments: 0
Hướng dẫn xử lý đóng trùng BHXH 
Rất nhiều trường hợp có thể do người lao động báo nhầm hay nhân sự sai sót không kiểm tra thời gian đóng bảo hiểm tại công ty cũ, dẫn đến tham gia bảo hiểm “trùng” tại hai nơi. Ví dụ, lao động A tham gia bảo hiểm tại công ty...
rating 27 Sep, 2017 Views: 1054 Comments: 0
Webketoan - Luật số 13/2008/QH12
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 31/2013/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ...
rating 26 Sep, 2017 Views: 2647 Comments: 0
Thông tư 93 bãi bỏ Mẫu 06/GTGT
Ngày 19/09/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 93/2017/TT-BTC Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ) và Thông tư số 156/2013/TT-BTC...
rating 25 Sep, 2017 Views: 12258 Comments: 0
Webketoan - Thông tư 93/2017/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 93/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3, KHOẢN 4 ĐIỀU 12 THÔNG TƯ...
rating 25 Sep, 2017 Views: 494 Comments: 0
Tổng hợp văn bản - cập nhật Tháng 09/2017
STT Văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung văn bản quy định 1 Luật 78/2006/QH11 29/11/2006 01/07/2007 Luật quản lý thuế 2 Luật 21/2012/QH13 20/11/2012 01/07/2013 Sửa đổi bổ sung 1 số điều LQT...
rating 21 Sep, 2017 Views: 5929 Comments: 0
Webketoan - Thông tư 130/2016/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 130/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG...
rating 21 Sep, 2017 Views: 2310 Comments: 0
Webketoan - Nghị định 100/2016/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 100/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ...
rating 21 Sep, 2017 Views: 2157 Comments: 0