Bài mới
Nghị định 88/2018/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Kể từ ngày 1/7/2018, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 6,92% so với mức hưởng của tháng 6/2018. (điều 2 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018) CHÍNH PHỦ ...
rating 20 Jun, 2018 Lượt xem: 3 Bình luận: 0
Hướng dẫn nâng cấp KBHXH lên phiên bản ngày 01/06/2018
Hiện nay Cơ quan BHXH đã tiến hành nâng cấp KBHXH phiên bản V4.0 ngày 01/06/2018. Để có thể nộp được hồ sơ BHXH, độc giả cần nâng cấp lên phiên bản mới nhất, để nâng cấp mời độc giả xem hướng dẫn bên dưới: Có 2 cách để...
rating 19 Jun, 2018 Lượt xem: 13008 Bình luận: 0
Thuế vãng lai
Với nhiều kế toán, đặc biệt là những kế toán ngành xây dựng, trong quá trình làm việc của mình không ít lần gặp vướng mắc với thuế vãng lai. Vậy thuế vãng lai là gì và những quy định về loại thuế này ra sao? Thuế vãng lai là...
rating 18 Jun, 2018 Lượt xem: 31 Bình luận: 0
Điều chỉnh, hủy bỏ - lập lại Hóa đơn điện tử đã xuất
Trong trường hợp doanh nghiệp đã lập hóa đơn (đã ký phát hành thành công hóa đơn) và phát hiện sai sót thì kế toán xem xét các trường hợp sai sót để tiến hành điều chỉnh hoặc hủy bỏ - lập lại hóa đơn điện tử đã xuất như sau:...
rating 18 Jun, 2018 Lượt xem: 31 Bình luận: 0
Hướng dẫn cài đặt để sử dụng eTax trên trình duyệt Chorme ​​​​​​​
Cách đăng nhập và sử dụng dịch vụ trên hệ thống eTax như sau: - Trường hợp người sử dụng đã có mật khẩu của hệ thống Nộp thuế điện tử đã sử dụng trước đó (ví dụ mật khẩu là: 123456) tại website nopthue.gdt.gov.vn, người...
rating 18 Jun, 2018 Lượt xem: 70 Bình luận: 0
Lợi ích của Hóa đơn điện tử
Theo phân tích của chuyên gia và các doanh nghiệp, Hóa đơn điện tử đã và đang mang lại rất nhiều lợi ích cho người sử dụng: Đối với doanh nghiệp Giảm chi phí giấy, mực trong việc in ấn hóa đơn Tiết kiệm chi phí chuyển phát...
rating 18 Jun, 2018 Lượt xem: 661 Bình luận: 0
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư số 45/2013/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 45/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH...
rating 15 Jun, 2018 Lượt xem: 24 Bình luận: 0
Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính) I. Phương pháp khấu hao đường thẳng: 1. Nội dung của phương pháp: Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích...
rating 15 Jun, 2018 Lượt xem: 12 Bình luận: 0
Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) Số TT SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN Cấp 1 Cấp 2 1 ...
rating 15 Jun, 2018 Lượt xem: 15 Bình luận: 0
Thông tư 133/2016/TT-BTC
Thông tư 133 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xem chi tiết: BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 133/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày...
rating 15 Jun, 2018 Lượt xem: 16 Bình luận: 0
Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định
Thời gian khấu hao tương ứng với danh mục tài sản cố định theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC: PHỤ LỤC I KHUNG THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính)...
rating 15 Jun, 2018 Lượt xem: 42 Bình luận: 0
Doanh nghiệp nợ đóng, người lao động có được tự đóng bảo hiểm để chốt sổ?
Rất nhiều trường hợp doanh nghiệp nợ đóng BHXH kéo dài, khiến cho nhiều người lao động khi nghỉ việc lao đao vì không chốt được sổ BHXH dẫn đến không thể lấy bảo hiểm thất nghiệp hay không lấy được sổ bảo hiểm để tham gia...
rating 15 Jun, 2018 Lượt xem: 184 Bình luận: 0
Công văn 225/CP-KTTH
Công văn này đính chính một số thông tin tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP, Nghị định 150/2017/NĐ-CP, Nghị định 154/2017/NĐ-CP, Nghị định 155/2017/NĐ-CP và Nghị định 158/2017/NĐ-CP. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
rating 14 Jun, 2018 Lượt xem: 41 Bình luận: 0
Nghị định 122/2016/NĐ-CP
Nghị định này quy định về biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Nghị định này được đính chính một số thông tin tại...
rating 14 Jun, 2018 Lượt xem: 27 Bình luận: 0
Quyết định 45/2017/QĐ-TTg
Quyết định này sửa đổi quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định về áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhâp khẩu. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...
rating 14 Jun, 2018 Lượt xem: 22 Bình luận: 0
Quyết định 36/2016/QĐ-TTg
Quyết định này quy định về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Đã được sửa đổi bổ sung bởi quyết định 45/2017/QĐ-TTg, ngày 16/11/2017. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI...
rating 14 Jun, 2018 Lượt xem: 28 Bình luận: 0
Nghị định 125/2017/NĐ-CP
Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định Nghị định 122/2016/NĐ-CP về biểu thuễ xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
rating 14 Jun, 2018 Lượt xem: 22 Bình luận: 0
Văn bản hợp nhất ngày 09/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng
Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 9/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật...
rating 14 Jun, 2018 Lượt xem: 187 Bình luận: 0
Thông tư 93/2017/TT-BTC
Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về thuế GTGT và quản lý thuế, Xem chi tiết bên dưới. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 93/2017/TT-BTC Hà...
rating 13 Jun, 2018 Lượt xem: 28 Bình luận: 0
Những công việc về lao động, bảo hiểm phải làm cuối năm 2017 và đầu năm 2018
Gần cuối năm 2017 rồi, cùng Webketoan tổng hợp những công việc cuối năm 2017 và đầu năm 2018 cần phải làm về lao động và bảo hiểm nhé: 1/ Nộp báo cáo tình hình tham gia Bảo hiểm thất nghiệp: Mẫu số 33 tại Thông tư...
rating 11 Jun, 2018 Lượt xem: 6445 Bình luận: 0
Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử
Khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp được quyền lựa chọn sử dụng hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, để sử dụng hóa đơn điện tử thì cần đảm bảo 06 điều kiện sau: Đang thực hiện kê khai...
rating 11 Jun, 2018 Lượt xem: 112 Bình luận: 0
Thông tư 153/2010/TT-BTC
Thông tư 153/2010/TT-BTC ban hành ngày 28/09/2010, Thông tư hướng dẫn về hóa đơn, hướng dẫn chi tiết Nghị định 153/2010/TT-BTC. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
rating 11 Jun, 2018 Lượt xem: 41 Bình luận: 0
Nghị định 27/2007/NĐ-CP
Nghị định hướng dẫn chi tiết về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, được ban hành vào ngày 23/02/2007. Xem chi tiết Nghị định bên dưới: CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...
rating 11 Jun, 2018 Lượt xem: 36 Bình luận: 0
Nghị định 106/2011/NĐ-CP
Nghị định này sửa đổi Nghị định 26/2007/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...
rating 11 Jun, 2018 Lượt xem: 27 Bình luận: 0
Quy định mới về thuế xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan
Ngày 20/04/2018, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC, thông tư này sửa đổi, bổ sung một số quy định quan trọng liên quan đến thủ tục khai hải quan, thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. ...
rating 08 Jun, 2018 Lượt xem: 112 Bình luận: 0