Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài

Môn bài là từ Hán Nôm. Theo chữ Hán, “Môn” có nghĩa là “Cửa”, “Bài” có nghĩa là“Thẻ”. Ngày xưa, để quản lý các hộ kinh doanh, người ta thường treo ở trước cửa mỗi hộ kinh doanh 1 tấm thẻ bằng bìa cứng, trên thẻ có ghi rõ mức thuế phải đóng và treo ngay tại cửa ra vào của cửa hàng.

Lệ phí môn bài: loại thuế nộp 1 lần/năm ngay từ tháng đầu năm dương lịch theo bậc lệ phí môn bài, áp dụng đối với cơ sở đang hoạt động kinh doanh hoặc cơ sở mới thành lập (đã được cấp mã số thuế).

Đối tượng nộp lệ phí môn bài Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

Bài viết chi tiết hướng dẫn cách kê khai lệ phí môn bài trên HTKK

Bài viết: Trịnh Lan HươngArticle ID: 1591
Last updated: 23 Sep, 2019
Bản cập nhật: 6
Phí và Thuế khác -> Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài
http://tuvan.webketoan.vn/huong-dan-ke-khai-le-phi-mon-bai_1591.html