Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT

Từ ngày 01/09/2017 cơ quan BHXH đã cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH.

Doanh nghiệp đóng tiền đầy đủ trước 31/12/2018 sẽ được gia hạn thẻ tự động cho năm 2019.

Thẻ BHYT chỉ thể hiện “giá trị sử dụng từ ngày….”, không thể hiện ngày hết hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, Thẻ BHYT có giá trị sử dụng tương ứng với số tiền đóng BHYT, thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng BHYT.

Đơn vị chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, thẻ BHYT hết giá trị sử dụng.

Vì thế, để đảm bảo quyền lợi của mình, trước khi đi khám chữa bệnh, người lao động có thể tra thời hạn sử dụng thẻ BHYT của mình theo trang web sau:

https://www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

Webketoan-gia-han-bao-hiem-y-te

Người lao động nhập đầy đủ:Article ID: 1555
Last updated: 20 Dec, 2018
Bản cập nhật: 3
Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm -> Bảo hiểm -> Bảo hiểm y tế -> Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT
http://tuvan.webketoan.vn/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt_1555.html