Phí và Thuế khác
Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài
Môn bài là từ Hán Nôm. Theo chữ Hán, “Môn” có nghĩa là “Cửa”, “Bài” có nghĩa là“Thẻ”. Ngày xưa, để quản lý các hộ kinh doanh, người ta thường treo ở trước cửa mỗi hộ kinh doanh 1 tấm thẻ bằng bìa cứng, trên thẻ có ghi rõ mức thuế phải đóng và treo ngay tại cửa ra vào của cửa hàng. Lệ phí môn bài:...
rating 23 Sep, 2019 Lượt xem: 179 Bình luận: 0
Thuế cá nhân cho thuê tài sản phải nộp
Khi cá nhân có tài sản cho thuê như cho thuê nhà, thuê ô tô…thì phải nộp thuế GTGT, TNCN, lệ phí môn bài nếu có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Dưới đây là một số lưu ý liên quan đến cá nhân cho thuê tài sản. 1. Cá nhân cho thuê tài sản là gì? "Cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có...
rating 10 Jul, 2019 Lượt xem: 412 Bình luận: 0
Quy định về hoàn thuế đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu
Căn cứ vào thông tư Số: 25/2018/TT-BTC, ngày 16 tháng 3 năm 2018 Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) như sau: Căn cứ vào Khoản 4 Điều 18...
rating 11 Apr, 2019 Lượt xem: 361 Bình luận: 0
Lệ phí môn bài 2019
Lệ phí môn bài (Thuế môn bài trước kia) được hiểu đơn giản là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh. Các quy định về lệ phí môn bài khá nhiều và rõ ràng, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết rõ về các bậc thuế, thời gian nộp và...
rating 14 Feb, 2019 Lượt xem: 461 Bình luận: 0
Thông tư 302/2016/TT-BTC
Thông tư này hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài, các trường hợp miễn lệ phí môn bài, mức thu lệ phí môn bài và khai, nộp lệ phí môn bài. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 302/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày...
rating 14 Feb, 2019 Lượt xem: 288 Bình luận: 0
Thông tư 112/2018/TT-BTC
Thông tư này sửa đổi, bổ sung thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 112/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày...
rating 15 Jan, 2019 Lượt xem: 224 Bình luận: 0
Thông tư 50/2018/TT-BTC
Thông tư này quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu cảng biển, cửa khẩu đường hàng không, cửa khẩu biên giới đường bộ, cửa khẩu biên giới đường sông và cửa khẩu đường sắt. ...
rating 12 Jul, 2018 Lượt xem: 694 Bình luận: 0
Quyết định 1919/QĐ-TCHQ
Quyết định này ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Quyết định có ban hành ngày 28/06/2018, có hiệu lực 15 ngày kể từ ngày ký. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI...
rating 10 Jul, 2018 Lượt xem: 848 Bình luận: 0
Xử lý vướng mắc về kiểm tra, xác định xuất xứ đối với hàng hóa XNK - Nghị định 59/2018/NĐ-CP
Ngày 04/07/2018 Tổng cục hải quan ban hành công văn mới xử lý các vướng mắc liên quan đến thủ tục về kiểm tra, xác định xuất xứ đối với hàng hóa XNK có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/6/2018 tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ...
rating 09 Jul, 2018 Lượt xem: 841 Bình luận: 0
Lệ phí môn bài áp dụng từ năm 2017
Từ 01/01/2017, lệ phí môn bài sẽ thay cho thuế môn bài trước đây và mức thu lệ phí môn bài như sau: 1. Đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;...
rating 21 Jun, 2018 Lượt xem: 54816 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 6 Bài kế
1 2 3 4 5 6(Page 1 of 6)