Nghị định mới sửa đổi quy định về Thuế GTGT và Thuế TNDN

Article ID: 1293
Last updated: 21 Dec, 2017
Article ID: 1293
Last updated: 21 Dec, 2017
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 3252
Bình luận: 0
Ngày đăng: 21 Dec, 2017
by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 21 Dec, 2017
by Loan - Webketoan

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP vào ngày 15/12/2017.

Nghị định này sửa đổi, bổ sung 2 Nghị định sau:

+ Nghị định 100/2016/NĐ-CP, ngày 01/07/2016

+ Nghị định 12/2015/NĐ-CP, ngày 12/02/2015

Nghị định chủ yếu xoay quanh:

 • Sửa đổi, bổ sung về đối tượng không chịu thuế GTGT, cụ thể là về sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.
   
 • Hoàn thuế GTGT
   
 • Khoản chi không được chi khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
  Cụ thể về phần chi vượt mức khi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm nhân thọ,...
  Hiện hành tính vượt mức 1 triệu đồng/tháng /người  khi trích nộp hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm nhân thọ,... là không được trừ thì từ 01/02/2018 nâng mức 3 triệu đồng/tháng/người.

Nghị định này có hiệu lực 01/02/2018.
 

ĐỌC VĂN BẢN VÀ TẢI: TẠI ĐÂY

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1293
Last updated: 21 Dec, 2017
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 3252
Bình luận: 0
Ngày đăng: 21 Dec, 2017 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 21 Dec, 2017 by Loan - Webketoan