2 điểm sau về Giao dịch liên kết có thể bạn chưa biết ?

02 Oct, 2019

Bạn có biết

  1. Đối với kiểm tra, thanh tra thuế thông thường thì Cơ quan thuế phải chứng minh vi phạm của người nộp thuế. Nhưng đỗi với thanh tra chuyển giá thì người nộp thuế phải chứng minh "mình đúng". Nếu người nộp thuế không chứng minh được thì cơ quan thuế có quyền ấn định. Vậy nếu DN có GDLK mà bạn không nộp hồ sơ kê khai thì sẽ ra sao ?
  2. Tuy nghị định 20 đã bỏ các định nghĩa có liên quan đến quan hệ kinh doanh như mua bán chiếm tỷ trọng lớn, nhưng trong điểm k khoản 2 điều 5 có nêu "Các trường hợp khác trong đó doanh nghiệp chịu sự điều hành, kiểm soát quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kia". Hiện chưa có văn bản nào giải thích rõ đến "các trường hợp khác" này, nhưng điểm mới của Nghị định 20 có nguyên tắc "bản chất quyết định hình thức". Nếu DN có hoạt động giao dịch kinh doanh với khách hàng, nhà cung cấp với tỷ lệ giao dịch được xem là trọng yếu thì có phải lập hồ sơ GDLK không ?

Và còn nhiều điều khác nữa ...

Nếu bạn còn mơ hồ về quy định liên quan đến Giao dịch liên kết thì hãy tham gia ngay Hội thảo do Webketoan tổ chức vào ngày 12/10/2019 tới đây. Cơ hội được chia sẻ từ Ông Lê Khánh Lâm chuyên gia hàng đầu tư vấn thuế.

https://www.webketoan.vn/hoi-thao-giao-dich-lien-ket-2019.html

    

Tags