Phân nhóm

Luật Kế toán
Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
Thông tư 132/2018/TT-BTC, được ban hành vào ngày 28/12/2018, Thông tư này hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ. Việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. ...
rating 09 Jan, 2019 Lượt xem: 2062 Bình luận: 0
Phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định mới nhất
Ngày 11/3/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/NĐ-CP chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế cho Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó trong từng lĩnh vực, thay vì việc phân...
rating 23 Oct, 2018 Lượt xem: 13588 Bình luận: 0
Quy trình tính giá thành
Hầu hết những bạn Kế toán mới ra trường, hay chỉ đơn giản là những bạn làm trong doanh nghiệp chưa bao giờ tính giá thành thì đều trở nên khá "non nớt" khi bước vào doanh nghiệp sản xuất, Vì vậy hãy tham khảo bài viết ở dưới đây nhé, bài viết chia sẻ từ tác giả Khong Minh - Cựu Mod...
rating 15 Aug, 2018 Lượt xem: 3237 Bình luận: 0
Nghị định 174/2016/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 174/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm...
rating 26 Apr, 2018 Lượt xem: 905 Bình luận: 0
Thông tư 22/2017/TT-NHNN
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 22/2017/TT-NHNN Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG BAN...
rating 13 Apr, 2018 Lượt xem: 925 Bình luận: 0
Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ ghi nhận truy thu thuế GTGT, thuế TNDN, phạt chậm nộp sau khi có Quyết định xử phạt của Cơ quan Thanh tra
Hỏi: Trả lời: Đoạn 03 Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót quy định: “...Ảnh hưởng về thuế của việc sửa chữa các sai sót kỳ trước và điều chỉnh hồi tố đối với những thay đổi trong chính sách kế toán được kế toán và trình bày phù hợp với...
rating 09 Apr, 2018 Lượt xem: 3821 Bình luận: 0
Thông tư 23/2018/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 23/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Căn cứ Luật...
rating 03 Apr, 2018 Lượt xem: 1909 Bình luận: 0
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 04/2017/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017 LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban...
rating 20 Mar, 2018 Lượt xem: 943 Bình luận: 0
Nghị định mới quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 41/2018/NĐ-CP Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Mức...
rating 19 Mar, 2018 Lượt xem: 3900 Bình luận: 0
Gộp Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN có được không?
Gộp báo cáo tài chính là việc cộng kỳ kế toán năm đầu tiên (hoặc năm cuối cùng) với kỳ kế toán tiếp theo (hoặc với kỳ kế toán trước đó) Căn cứ: Khoản 4 Điều 12 Luật kế toán số 88/2015/QH13 Khoản 3 điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC Theo đó: ** Điều kiện gộp BCTC: Trường hợp kỳ kế toán...
rating 05 Mar, 2018 Lượt xem: 6696 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 2 Bài kế
1 2(Page 1 of 2)