Khắc phục lỗi nhập phụ lục hộ gia đình trên phần mềm KBHXH

Article ID: 1560
Last updated: 16 Jan, 2019
Article ID: 1560
Last updated: 16 Jan, 2019
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 1418
Bình luận: 0
Ngày đăng: 16 Jan, 2019
by Tâm -
Ngày cập nhật: 16 Jan, 2019
by Tâm -

Hiện nay, khi làm hồ sơ trên phần mềm KBHXH, khi người lao động không có mã số BHXH, người làm hồ sơ buộc phải nhập phụ lục hộ gia đình để được cấp mã.

Dưới đây là một trường hợp lỗi khi nhập phụ lục hộ gia đình, vậy làm cách nào để khắc phục.

Cùng xem chia sẻ của anh Phan Tuấn Nam nhé: 

Cách khắc phục lỗi: thêm 1 khoảng trắng (phím spacebar) tại chỗ bôi vàng.

Webketoan-loi-phu-luc-ho-gia-dinh

                                                                             ​​​​​Lỗi phụ lục hộ gia đình

Bên cạnh đó, để nộp được hồ sơ BHXH, người làm hồ sơ phải làm thủ tục nâng cấp phần mềm KBHXH lên phiên bản mới nhất, xem hướng dẫn tại đây: http://tuvan.webketoan.vn/entry/1197/

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1560
Last updated: 16 Jan, 2019
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 1418
Bình luận: 0
Ngày đăng: 16 Jan, 2019 by Tâm -
Ngày cập nhật: 16 Jan, 2019 by Tâm -
Tags