print  Print
Glossary

B
C
G
H
K
N
P
S
T
V
X
All

 • Bất động sản chủ sở hữu sử dụng
  Bất động sản chủ sở hữu sử dụng: Là bất động sản do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ  nhằm mục đích sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích quản lý.
 • Bất động sản đầu tư
  Bất động sản đầu tư: Là bất động sản, gồm: quyền sử dụng đất, nhà, hoặc một phần của nhà hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để:

  a. Sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích quản lý; hoặc

  b. Bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông thường.GET
Array
(
  [View] => glossary
  [EntryID] => 
  [Msg] => 
  [let] => B
)
POST
SESSION
Array
(
  [kb_category_id_] => 
)
COOKIE
Array
(
  [mobile_device_] => 0
)
FILES