Giá tính thuế GTGT đối với hàng mua bán

Article ID: 140
Last updated: 21 Jul, 2014
Article ID: 140
Last updated: 21 Jul, 2014
Bản cập nhật: 5
Lượt xem: 18682
Bình luận: 0
Ngày đăng: 18 Apr, 2012
by Tâm -
Ngày cập nhật: 21 Jul, 2014
by Ánh Vân - Webketoan

♦ Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT.

Đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa vừa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, vừa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng.

♦ Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng (+) với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT là giá nhập khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu xác định theo mức thuế phải nộp sau khi đã được miễn, giảm.

* Nguồn tham khảo

(Điểm 1, 2 Điều 7, mục 1, Chương II, Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 và có hiệu lực từ 01/01/2014)

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 140
Last updated: 21 Jul, 2014
Bản cập nhật: 5
Lượt xem: 18682
Bình luận: 0
Ngày đăng: 18 Apr, 2012 by Tâm -
Ngày cập nhật: 21 Jul, 2014 by Ánh Vân - Webketoan