Tập tin mới nhất
Nghị định số 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng từ 2020 Download
ND90_15112019CP.pdf
Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2020
20 Nov, 2019 1.2 mb Lượt tải: 59
Công văn số 4178/TCT-CS về hóa đơn điện tử Download
Webketoan_CV4178_15102019TCT.pdf
Công văn số 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019 của Tổng cục Thuế về một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
18 Nov, 2019 517 kb Lượt tải: 4
10 Oct, 2019 82 kb Lượt tải: 7
Thông tư số 68/2019/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử Download
Webketoan_TT68_30092019BTC.pdf
Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019.
10 Oct, 2019 611 kb Lượt tải: 563
Nghị định 119/2018/NĐ-CP Download
Webketoan Nghị định 1192018.pdf
Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
10 Oct, 2019 2.04 mb Lượt tải: 1932
Luật số 38/2019/QH14 - Luật quản lý thuế 2019 Download
Webketoan_LL38_13062019QH14.doc
Luật này quy định về việc đăng ký thuế, khai nộp thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020.
16 Sep, 2019 668 kb Lượt tải: 936
Nghị định 20/2017/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 20_2017.pdf
Quy định về quản lý thuế của Doanh nghiệp có giap dịch liên kết
06 Sep, 2019 1.53 mb Lượt tải: 1403
Nghị định 28/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND28_01032018CP.pdf
Nghị định này quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về phát triển hoạt động ngoại thương thông qua xúc tiến thương mại, hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước ngoài, hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
18 Aug, 2019 1.41 mb Lượt tải: 1092
Nghị định 37/2006/NĐ-CP Download
Webketoan_37_2006_ND-CP_10915.doc
Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại; quảng cáo thương mại; hội chợ, triển lãm thương mại.
18 Aug, 2019 66 kb Lượt tải: 1146
Nghị định 15/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND15_02022018CP.pdf
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
18 Aug, 2019 1.87 mb Lượt tải: 1113
Thông tư 17/2018/TT-BTC Download
Webketoan TT17_09022018BTC.doc
Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 305/2016/tt-btc ngày 15 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số
18 Aug, 2019 38 kb Lượt tải: 1127
Thông tư 08/2018/TT-BTC Download
Webketoan TT08_25012018BTC.doc
Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất
18 Aug, 2019 57 kb Lượt tải: 1121
Thông tư 77/2014/TT-BTC Download
Webketoan TT77_16062014BTC.pdf
Thông tư này hướng dẫn việc xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; hướng dẫn xử lý chuyển tiếp và một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
18 Aug, 2019 1.06 mb Lượt tải: 1070
Chỉ thị 07/CT-TTg Download
Webketoan CT07_05032018TTg.pdf
Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2018 của Chính phủ
18 Aug, 2019 272 kb Lượt tải: 1107
Thông tư 11/2018/TT-BTC Download
Webketoan TT 112018.pdf
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 77/2014/TT-BTC về tiền thuê đất, thuê mặt nước
18 Aug, 2019 729 kb Lượt tải: 1092
Quyết định 1408/QĐ-BCT Download
Webketoan QD1408_27042018BCT.doc
Phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2018 theo Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.
18 Aug, 2019 234 kb Lượt tải: 889
Hướng dãn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018 Download
Webketoan Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017.pdf
Cục thuế TP.HCM hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018
18 Aug, 2019 1.13 mb Lượt tải: 286065
Nghị định 39/2018/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 392018.pdf
Nghị định hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
18 Aug, 2019 815 kb Lượt tải: 1466
Nghị định 81/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND81_22052018CP.pdf
Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại.
18 Aug, 2019 1.53 mb Lượt tải: 2142
Chỉ thị 15/CT-TTg Download
Webketoan CT15_15062018TTg.pdf
Tổ chức triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
18 Aug, 2019 308 kb Lượt tải: 589
Nghị định 139/2016/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ139.pdf
Nghị định quy định về lệ phí môn bài
18 Aug, 2019 331 kb Lượt tải: 774
Thông tư 16/2014/TT-BTTTT Download
Webketoan TT16_18112014BTTTT.pdf
Thông tư này quy định thống nhất quy trình sản xuất phần mềm, các yêu cầu, tiêu chí để xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.
18 Aug, 2019 191 kb Lượt tải: 615
Nghị định 108/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND108_23082018CP.pdf
Nghị định sửa đổi nhiều quy định về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực ngày 10/10/2018
18 Aug, 2019 577 kb Lượt tải: 570
Quyết định 746/QĐ-TCT Download
Webketoan QD746_20042015TCT.pdf
Quy trình kiểm tra thuế
18 Aug, 2019 1.12 mb Lượt tải: 476
Nghị định 78/2015/NĐ-CP Download
Webketoan ND78_14092015CP.pdf
Nghị định quy định về đăng ký doanh nghiệp
18 Aug, 2019 2.56 mb Lượt tải: 565