Tải nhiều nhất
Hướng dãn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018 Download
Webketoan Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017.pdf
Cục thuế TP.HCM hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018
18 Aug, 2019 1.13 mb Lượt tải: 286055
Nghị định 41/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND41_12032018CP.pdf
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
19 Mar, 2018 2.25 mb Lượt tải: 92671
KBHXH nâng cấp ngày 01/06/2018 Download
WebketoanKBHXHUPDATE0106.rar
Nâng cấp KBHXH ngày 01/06/2018
19 Jun, 2018 80.66 mb Lượt tải: 54136
KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/06/2018 Download
KBHXHUPDATE0306.rar
Nâng cấp KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/06/2018
09 Jan, 2019 80.69 mb Lượt tải: 31803
19 Aug, 2014 0 b Lượt tải: 28875
Webketoan - Thông tư 78/2014/TT-BTC Download
Webketoan TT 78.pdf
Hướng dẫn về Thuế TNDN

Hiệu lực: 02/08/2014

Ban hành: 18/06/2014
18 Sep, 2017 1.22 mb Lượt tải: 19391
Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Download
C1_02_GNT.zip
Mẫu số C1- 02/NS
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính (đã cập nhật theo QĐ 759/QĐ-BTC)
08 Oct, 2013 8 kb Lượt tải: 18889
Công cụ hỗ trợ phát hiện DN bỏ trốn Download
Webketoan-cap-nhat-doanh-nghiep-bo-tron.rar
Đây là công cụ hỗ trợ phát hiện:
- Hóa đơn của DN bỏ trốn, mất tích, mua bán hóa đơn trên TOÀN QUỐC.
- Hóa đơn có mã số thuế bên bán không hợp lệ.
- Hóa đơn của DN có dấu hiệu vi phạm khác.

Phiên bản cập nhật ngày 26/05/2018.
14 Jan, 2019 30.55 mb Lượt tải: 12405
Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước Download
C1_07_DNDC.zip
Mẫu số C1-07/NS
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính (đã cập nhật theo QĐ 759/QĐ-BTC)
08 Oct, 2013 10 kb Lượt tải: 9227
19 Dec, 2013 11 kb Lượt tải: 8518
Mẫu bảng tính thuế TNCN năm 2018 Download
Webketoan mau bang tinh thue tncn 2018.xls
Mẫu bảng tính thuế TNCN năm 2018
16 Jul, 2018 54 kb Lượt tải: 5617
Công văn 2755 ngày 10/8/2011 của Tổng cục Thuế Download
CV2755_10082011TCT.pdf
Văn bản hướng dẫn cách tính số thuế phải nộp theo hình thức "Quyết toán hết vào đầu năm" hoặc "Quyết toán riêng cho từng năm" đối với trường hợp cá nhân cho thuê tài sản mà bên thuê tài sản trả tiền trước cho nhiều năm
14 Apr, 2012 220 kb Lượt tải: 5044
19 Dec, 2013 6 kb Lượt tải: 4327
10 May, 2013 53 kb Lượt tải: 4160
Mẫu 23 - Cam kết TNCN Download
TT156_CKTNCN.zip
19 Dec, 2013 10 kb Lượt tải: 4084
21 May, 2012 83 kb Lượt tải: 4084
Tài liệu ôn tập thi kiểm toán viên và kế toán viên áp dụng năm 2018 Download
Webketoan Tai lieu thi Cuc KTKT.rar
Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán thông báo tài liệu ôn tập thi kiểm toán viên và kế toán viên áp dụng năm 2018.
Gồm 7 chuyên đề chính.
11 Jun, 2018 1.41 mb Lượt tải: 3687
05 Oct, 2011 99 kb Lượt tải: 3512
Webketoan - Thông tư 93/2015/TT-BTC Download
Webketoan TT 93.pdf
Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ) và Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
25 Sep, 2017 395 kb Lượt tải: 3308
Mẫu biểu Thông tư 119/2014/TT-BTC Download
Mẫu biểu TT119.ZIP
Toàn bộ mẫu biểu của Thông tư 119/2014/TT-BTC
06 Dec, 2017 159 kb Lượt tải: 3205
Webketoan - Thông tư 119/2014/TT-BTC Download
Webketoan TT 119.pdf
Sửa đổi, bổ sung các thông tư sau:

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013
- Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013
- Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013
- Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011
- Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014,
- Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014
16 Sep, 2017 218 kb Lượt tải: 3075
Nghị định 146/2017/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 146.pdf
Nghị định này sửa đổi, bổ sung 2 Nghị định sau:

+ Nghị định 100/2016/NĐ-CP, ngày 01/07/2016

+ Nghị định 12/2015/NĐ-CP, ngày 12/02/2015

Hiệu lực: 01/02/2018.
26 Dec, 2017 194 kb Lượt tải: 3025
HTKK 3.8.6 Download
Webketoan HTKK_v3.8.6.rar
Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.6, iHTKK 3.6.5
28 Aug, 2018 39.13 mb Lượt tải: 2999
Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh từ doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh Download
CV_3419-TCT-CS_-_100906.pdf
phát sinh từ doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được hạch toán vào doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh tương ứng để xác định thu nhập doanh nghiệp
30 Sep, 2011 68 kb Lượt tải: 2547
Webketoan - Mẫu biểu Thông tư 95/2016/TT-BTC Download
Webketoan - mẫu biểu TT 95.doc
Mẫu biểu đăng ký thuế
20 Sep, 2017 1.06 mb Lượt tải: 2540