Sub Categories
folder Bảo hiểm xã hội


Lao động - Bảo hiểm
Webketoan - Luật lao động 2012 Download
Webketoan Luật LĐ 2012.zip
Luật lao động

Hiệu lực: 01/05/2013

Ban hành: 18/06/2012
20 Sep, 2017 66 kb Downloads: 160
Webketoan - Nghị định 11/2016/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 11.pdf
Quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.

Hiệu lực: 01/04/2016
Ban hành: 03/02/2016
29 Sep, 2017 714 kb Downloads: 325
Nghị định 47/2017/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 47.pdf
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Hiệu lực: 01/07/2017
07 Dec, 2017 159 kb Downloads: 32
Nghị định 141/2017/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 141.pdf
Mức lương tối thiểu vùng năm 2018
11 Dec, 2017 478 kb Downloads: 127